Porovnanie s vybranými európskými štátmi

Comparison with selected European countries

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

Obsah / Contents

Prevádzková dĺžka železničných tratí (km)

Length of operated railway lines (km)

 

Štát / rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Country / year

Belgicko

3 368

3 471

3 544

3 578

3 582

3 582

3 582

3 595

3 631

3 607

3 607

Belgium

Dánsko 

2 863

2 787

2 646

2 606

2 606

2 615

2 615

2 615

2 612

2 552

2 539

Denmark

Fínsko

5 880

5 854

5 732

5 919

5 919

5 944

5 944

5 944

5 944

5 923

5 926

Finland

Francúzsko

31 940

31 397

30 871

30 939

30 335

30 404

30 581

30 318

29 335

28 808

28 364

France

Grécko

2 474

2 385

2 576

2 552

2 552

2 554

2 554

2 265

2 238

2 239

2 240

Greece

Holandsko

2 739

2 802

2 810

2 896

3 013

3 013

3 013

3 013

3 032

3 031

3 058

Netherlands

Írsko

1 954

1 919

1 919

1 894

1 894

1 894

1 894

1 894

1 894

1 894

1 894

Ireland

Luxembursko

275

274

275

275

275

275

275

275

275

275

275

Luxembourg

Nemecko

41 718

36 588

34 221

37 934

37 697

37 846

37 941

38 703

38 836

38 828

38 990

Germany

Portugalsko

2 850

2 814

2 844

2 842

2 842

2 793

2 541

2 544

2 544

2 545

2 553

Portugal

Rakúsko

5 672

5 665

5 691

5 356

5 039

5 021

4 894

4 894

5 058

4 937

4 917

Austria

Španielsko

14 308

14 347

15 015

15 330

15 837

15 932

15 922

15 937

15 901

16 056

15 922

Spain

Švédsko

10 925

11 037

11 017

11 138

11 160

11 206

11 136

10 957

10 881

10 908

10 882

Sweden

Taliansko

16 003

16 187

16 545

17 004

17 022

17 045

17 060

17 070

17 037

17 041

17 096

Italy

Veľká Británia

17 069

17 044

16 208

16 151

16 175

16 408

16 423

16 423

16 209

16 209

16 253

United Kingdom

 

Česká republika

9 430

9 444

9 614

9 477

9 468

9 470

9 469

9 459

9 456

9 466

9 463

Czech Republic

Maďarsko

7 714

8 005

7 950

7 892

7 893

7 906

7 877

7 898

7 892

7 894

7 749

Hungary

Poľsko

23 986

22 560

19 507

19 764

19 702

19 725

19 617

18 959

18 942

18 510

18 429

Poland

Slovenská republika

3 665

3 662

3 658

3 623

3 622

3 624

3 631

3 631

3 627

3 626

3 626

Slovak Republic

 

Estónsko

1 021

968

968

919

919

918

918

918

918

918

918

Estonia

Cyprus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cyprus

Malta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Malta

Lotyšsko

2 413

2 331

2 270

1 884

1 897

1 865

1 860

1 859

1 853

1 859

1 860

Latvia

Litva

2 002

1 905

1 771

1 767

1 767

1 767

1 767

1 767

1 767

1 877

1 911

Lithuania

 

Švajčiarsko

3 232

3 216

3 399

3 599

3 597

3 574

3 551

3 588

3 607

3 592

3 650

Switzerland

Nórsko

4 023

4 179

4 114

3 910

3 958

3 910

3 891

3 897

3 906

3 896

3 895

Norway

 

Bulharsko

4 294

4 320

4 154

4 150

4 097

4 072

4 070

4 032

4 023

4 019

4 029

Bulgaria

Rumunsko

11 376

11 015

10 948

10 776

10 777

10 777

10 777

10 768

10 770

10 770

10 766

Romania

Slovinsko

1 201

1 201

1 228

1 228

1 228

1 209

1 209

1 209

1 208

1 209

1 209

Slovenia

Chorvátsko

2 296

2 726

2 726

2 722

2 722

2 722

2 722

2 722

2 604

2 604

2 605

Croatia

 Zdroj / Source:

EU transport in figures, Statistical pocketbook 2018, European Commission

EUROSTAT, internet 2018

 

 

 

Obsah / Contents

Dĺžka diaľnic spolu (km)

Total length of motorways (km)

 

 

Štát / rok 

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Country / year

Belgicko

1 666

1 702

1 747

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

Belgium

Dánsko 

796

923

1 032

1 130

1 130

1 143

1 195

1 216

1 232

1 237

1 255

Denmark

Fínsko

394

549

693

765

779

790

780

810

881

881

890

Finland

Francúzsko

8 275

9 766

10 798

11 163

11 392

11 413

11 413

11 552

11 560

11 599

11 612

France

Grécko

421

615

917

1 558

1 558

1 558

1 558

1 558

1 558

1 589

1 843

Greece

Holandsko

2 208

2 265

2 600

2 646

2 651

2 658

2 666

2 678

2 730

2 756

2 758

Netherlands

Írsko

70

103

247

663

900

900

900

897

897

916

916

Ireland

Luxembursko

123

114

147

147

152

152

152

152

152

161

161

Luxembourg

Nemecko

11 190

11 712

12 363

12 813

12 819

12 845

12 879

12 917

12 949

12 993

12 996

Germany

Portugalsko

687

1 482

2 341

2 705

2 737

2 737

2 988

3 065

3 065

3 065

3 065

Portugal

Rakúsko

1 596

1 633

1 677

1 696

1 719

1 719

1 719

1 719

1 719

1 719

1 743

Austria

Španielsko

6 962

9 049

11 432

14 021

14 262

14 554

14 701

14 981

15 049

15 336

15 444

Spain

Švédsko

1 262

1 499

1 700

1 923

1 971

1 957

2 004

2 044

2 088

2 119

2 118

Sweden

Taliansko

6 435

6 478

6 542

6 661

6 668

6 668

6 726

6 751

6 844

6 943

 6 943

Italy

Veľká Británia

3 380

3 581

3 633

3 674

3 672

3 686

3 733

3 756

3 760

3 768

3 764

United Kingdom

Česká republika

414

501

564

729

734

745

751

776

776

776

1 223

Czech Republic

Maďarsko

335

448

859

1 273

1 477

1 516

1 515

1 767

1 782

1 884

1 924

Hungary

Poľsko

246

358

552

849

857

1 070

1 365

1 482

1 556

1 559

1 640

Poland

Slovenská republika

198

296

328

391

416

419

419

420

420

463

463

Slovak Republic

Estónsko

65

93

99

100

115

115

124

140

141

147

145

Estonia

Cyprus

167

257

276

257

257

257

257

257

257

272

272

Cyprus

Malta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Malta

Lotyšsko

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Latvia

Litva

394

417

417

309

309

309

309

309

309

309

314

Lithuania

Švajčiarsko

1 197

1 270

1 358

1 406

1 406

1 415

1 419

1 419

1 429

1 440

1 447

Switzerland

Nórsko

107

144

264

344

381

393

392

392

392

392

392

Norway

Bulharsko

277

319

331

418

437

458

541

605

610

734

740

Bulgaria

Rumunsko

113

113

228

321

332

350

550

644

683

747

747

Romania

Slovinsko

293

427

569

747

771

768

769

770

770

773

773

Slovenia

Chorvátsko

302

411

1 016

1 244

1 244

1 254

1 254

1 289

1 290

1 310

1 310

Croatia

Zdroj / Source:

EU transport in figures, Statistical pocketbook 2018, European Commission

EUROSTAT, internet 2018

 

 

 

Obsah / Contents

Investície do železničnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny

Investment in railway infrastructure (Mill. EUR), current prices

 

 

Štát / rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Country / year

Belgicko

667,7

1 011,7

948,5

1 404,3

1 376,5

1 295,1

1 333,4

1 200,8

1 108,0

1 006,0

959,1

Belgium

Dánsko 

726,1

563,9

240,9

356,7

396,4

862,9

915,8

996,1

1 159,4

1 308,4

1 185,0

Denmark

Fínsko

226,0

233,0

281,0

361,0

388,0

355,0

450,0

605,0

643,0

567,0

537,0

Finland

Francúzsko

2 766,0

1 497,0

2 347,0

3 386,0

3 277,0

4 589,0

5 381,0

7 808,0

6 823,0

6 224,0

5 244,0

France

Grécko

.

591,0

430,0

467,0

212,0

185,0

177,0

95,5

180,6

218,5

.

Greece

Holandsko

.

710,0

1 100,0

778,0

1 097,0

1 136,0

.

.

.

.

.

Netherlands

Írsko

29,0

85,0

184,0

.

.

.

.

.

.

.

.

Ireland

Luxembursko

23,2

39,2

126,5

172,3

156,5

150,4

124,9

145,9

191,5

277,7

.

Luxembourg

Nemecko

5 747,0

5 305,0

3 411,0

3 412,0

3 807,0

4 086,0

3 930,0

4 210,0

4 420,0

4 750,0

4 840,0

Germany

Portugalsko

196,0

401,0

415,0

360,0

403,0

333,0

86,0

71,0

120,0

177,0

79,0

Portugal

Rakúsko

521,3

1 198,7

1 330,1

2 061,5

1 936,0

2 143,1

1 688,0

1 648,0

1 567,0

1 549,0

1 523,0

Austria

Španielsko

767,0

1 840,0

5 764,0

8 772,0

7 669,0

7 553,0

5 350,0

2 710,0

3 042,0

2 631,0

1 682,0

Spain

Švédsko

1 141,2

590,0

1 124,4

1 318,6

1 432,2

1 400,5

1 329,9

1 104,1

1 187,4

1 387,7

1 177,5

Sweden

Taliansko

1 950,0

4 549,0

10 175,0

5 687,0

4 773,0

4 466,0

4 238,0

4 103,0

4 742,0

2 861,0

.

Italy

Veľká Británia

2 413,8

4 874,5

5 756,7

6 307,1

6 387,1

7 532,7

8 765,9

8 426,4

10 094,3

14 327,4

13 578,4

United Kingdom

Česká republika

112,3

370,7

484,4

740,6

563,2

446,8

381,5

334,7

454,2

1 164,9

681,5

Czech Republic

Maďarsko

85,0

196,8

170,7

317,6

272,0

348,8

472,4

623,2

626,7

701,3

323,2

Hungary

Poľsko

247,5

198,1

236,2

649,9

690,1

925,3

430,9

262,8

53,1

340,4

326,6

Poland

Slovenská republika

59,1

53,3

159,8

175,3

273,4

289,2

216,0

323,5

276,2

295,5

131,6

Slovak Republic

Estónsko

4,0

19,0

20,0

37,0

35,0

94,0

47,7

26,5

15,5

13,1.

15,4

Estonia

Cyprus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cyprus

Malta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Malta

Lotyšsko

6,7

24,3

34,8

62,6

72,9

53,3

101,5

77,0

136,0

209,0

24,0

Latvia

Litva

4,4

17,6

68,1

67,2

107,2

116,1

139,9

139,0

264,0

180,0

70,0

Lithuania

Švajčiarsko

1 079,3

1 463,1

2 191,4

2 888,3

3 032,1

3 410,0

3 463,9

3 665,6

3 550,1

4 193,5

4 056,1

Switzerland

Nórsko

323,7

362,7

193,2

358,6

479,3

561,1

675,8

838,7

1 218,3

1 281,4

.

Norway

Bulharsko

45,5

77,9

45,5

49,6

129,9

90,0

114,0

123,7

167,2

301,2

301,2

Bulgaria

Rumunsko

70,4

43,1

109,0

177,4

168,9

161,4

117,8

208,9

277,7

321,9

262,1

Romania

Slovinsko

.

16,0

42,0

72,0

131,0

106,0

72,0

140,0

270,0

376,0

84,4

Slovenia

Chorvátsko

7,2

19,2

93,8

98,2

83,4

80,5

61,8

183,1

130,7

60,0

44,3

Croatia

 Zdroj / Source:

                International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2018

 

 

Obsah / Contents

Výdavky na údržbu železničnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny

Expenditures on railway infrastructure maintenance (Mill. EUR), current prices

 

 

Štát / rok 

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Country / year

Belgicko

314,7

.

.

.

295,0

312,0

311,0

329,0

333,0

313,0

311,0

Belgium

Dánsko 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Denmark

Fínsko

119,0

115,0

156,0

196,0

195,0

197,0

181,0

201,0

194,0

206,0

216,0

Finland

Francúzsko

.

2 617,0

3 568,0

3 730,0

3 770,0

3 804,0

3 983,0

3 884,0

3 115,0

3 245,8

3 274,7

France

Grécko

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Greece

Holandsko

.

604,0

1 118,0

1 410,0

1 690,0

1 798,0

1 798,0

1 798,0

.

.

.

Netherlands

Írsko

10,0

115,0

127,0

.

.

.

.

.

.

.

.

Ireland

Luxembursko

81,1

88,0

112,2

125,5

120,0

124,4

132,4

139,5

142,7

152,6

.

Luxembourg

Nemecko

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Germany

Portugalsko

49,0

52,0

100,0

127,0

135,0

.

.

.

.

.

.

Portugal

Rakúsko

.

347,0

302,0

347,6

344,2

450,6

480,0

497,0

504,0

503,0

535,0

Austria

Španielsko

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Spain

Švédsko

258,2

305,0

490,4

589,9

723,2

750,3

851,1

924,5

976,6

910,5

954,1

Sweden

Taliansko

2 155,0

5 363,0

8 919,0

7 832,0

7 829,0

7 675,0

7 477,0

7 205,0

7 194,0

1 741,0

.

Italy

Veľká Británia

.

.

.

2 182,3

2 084,3

1 840,2

1 951,6

2 013,0

1 052,2

5 464,9

5 329,7

United Kingdom

Česká republika

206,6

256,6

235,8

372,1

359,1

364,5

353,0

377,6

423,6

661,1

576,9

Czech Republic

Maďarsko

137,8

78,6

233,9

398,4

439,7

435,1

434,8

418,2

490,2

473,3

550,0

Hungary

Poľsko

584,6

59,4

82,3

157,1

212,8

238,7

307,3

387,2

614,2

578,8

729,4

Poland

Slovenská republika

6,0

7,9

9,6

15,0

12,4

6,4

8,6

6,9

7,5

10,5

9,5

Slovak Republic

Estónsko

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Estonia

Cyprus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cyprus

Malta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Malta

Lotyšsko

22,6

31,3

52,3

133,5

98,0

109,4

111,8

110,2

119,0

117,0

108,0

Latvia

Litva

28,3

47,6

105,4

132,4

142,8

151,2

156,4

153,5

155,0

161,0

167,0

Lithuania

Švajčiarsko

350,0

468,0

683,3

534,5

586,7

666,9

728,4

728,7

708,1

816,8

805,4

Switzerland

Nórsko

220,0

336,1

359,5

541,7

677,9

730,5

756,5

713,0

800,9

837,3

..

Norway

Bulharsko

0,0

13,8

30,7

38,3

35,8

32,7

37,3

41,9

49,6

32,7

32,7

Bulgaria

Rumunsko

200,1

.

57,7

.

.

.

.

.

.

.

.

Romania

Slovinsko

.

7,0

7,0

102,0

68,0

81,0

87,0

71,0

101,0

110,0

89,8

Slovenia

Chorvátsko

42,7

47,8

106,6

76,4

89,9

86,8

102,2

102,1

105,7

100,7

87,7

Croatia

 Zdroj / Source:

International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2018

 

 

Obsah / Contents

Investície do cestnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny

Investment in road infrastructure (Mill. EUR), current prices

 

 

Štát / rok 

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Country / year

Belgicko

160,0

149,2

155,9

174,7

348,0

247,8

553,1

587,4

417,0

778,0

810,0

Belgium

Dánsko 

351,8

454,5

927,7

713,8

936,6

1 052,0

1 323,7

1 046,9

1 101,6

1 086,4

1 099,5

Denmark

Fínsko

457,0

488,0

595,0

922,0

890,0

973,0

1 128,0

1 148,0

1 238,0

1 243,0

1 269,0

Finland

Francúzsko

10 805,3

10 940,4

12 402,1

14 277,8

14 497,1

12 604,3

13 173,7

12 866,2

10 807,2

10 011,2

9 242,4

France

Grécko

.

1 402,0

1 080,0

1 791,0

1 394,0

1 310,0

1 088,0

2 181,0

1 597,9

1 385,8

.

Greece

Holandsko

.

1 727,0

1 636,0

2 363,0

2 300,0

2 287,0

.

.

.

.

.

Netherlands

Írsko

283,0

893,0

1 662,0

1 769,0

1 414,0

1 017,0

886,0

594,0

638,0

612,0

.

Ireland

Luxembursko

113,7

166,0

127,7

148,5

182,6

222,0

213,4

220,1

203,9

221,0

.

Luxembourg

Nemecko

10 216,0

11 967,0

10 200,0

12 620,0

11 240,0

11 340,0

11 530,0

11 730,0

11 780,0

11 690,0

12 390,0

Germany

Portugalsko

737,0

960,6

2 111,8

951,4

1 510,5

.

2 74,0

2 11,0

.

.

.

Portugal

Rakúsko

456,7

475,0

687,0

665,0

390,0

303,0

327,0

363,0

453,0

455,0

444,0

Austria

Španielsko

4 263,0

4 792,0

8 580,0

9 422,0

7 851,0

5 966,0

5 316,0

4 646,0

4 358,0

4 393,0

3 749,0

Spain

Švédsko

911,5

912,0

1 297,9

1 573,7

1 666,1

1 911,7

2 212,1

2 013,1

1 864,8

1 861,5

2 086,3

Sweden

Taliansko

4 980,0

6 930,0

9 169,0

5 641,0

3 389,0

4 129,0

3 107,0

2 841,0

3 860,0

5 151,0

.

Italy

Veľká Británia

5 223,2

5 563,6

5 630,9

4 784,1

4 754,2

5 563,6

5 930,2

6 246,8

5 195,8

4 949,9

5 630,9

United Kingdom

Česká republika

282,5

308,6

1 414,7

1 985,4

1 719,5

1 293,2

876,3

647,5

604,0

885,4

849,2

Czech Republic

Maďarsko

131,1

176,6

1 703,2

1 565,2

840,2

298,0

152,7

400,6

1 238,4

1 247,7

802,7

Hungary

Poľsko

638,2

1 019,5

1 874,9

5 337,7

6 509,6

8 323,3

4 382,8

2 464,8

1 721,1

2 170,8

3 075,4

Poland

Slovenská republika

53,2

227,3

360,0

661,6

342,2

431,9

311,1

360,5

550,1

1 133,8

751,4

Slovak Republic

Estónsko

8,0

22,0

102,0

119,0

137,0

158,0

213,8

224,1

170,5

206,2

173,9

Estonia

Cyprus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cyprus

Malta

0,1

5,7

35,8

3,7

12,6

17,3

26,7

11,1

38,5

.

.

Malta

Lotyšsko

2,7

8,1

139,4

132,1

131,2

221,5

190,2

199,1

188,0

203,0

190,0

Latvia

Litva

15,1

108,5

165,4

448,0

422,3

343,5

243,3

252,8

224,0

258,0

357,0

Lithuania

Švajčiarsko

2 520,2

2 716,2

2 766,3

2 996,9

3 418,5

3 822,5

3 880,4

3 731,4

3 647,3

.

.

Switzerland

Nórsko

826,3

908,7

1 461,3

2 488,3

2 674,0

2 811,6

3 301,1

3 844,3

3 804,0

3 559,5

.

Norway

Bulharsko

.

.

272,0

101,2

281,2

344,1

387,6

359,4

252,6

252,6

252,6

Bulgaria

Rumunsko

352,1

630,5

1 330,9

3 105,2

2 851,1

3 283,6

3 092,8

2 728,7

2 492,6

2 870,3

2 366,8

Romania

Slovinsko

186,0

372,0

450,0

406,0

221,0

112,0

102,0

104,0

128,0

102,0

100,0

Slovenia

Chorvátsko

70,8

304,3

750,2

909,1

515,3

465,7

478,6

424,2

279,5

238,4

197,4

Croatia

Zdroj / Source:

International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2018

 

 

 

Obsah / Contents

Výdavky na údržbu cestnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny

Expenditures on road infrastructure maintenance (Mill. EUR), current prices

 

 

Štát / rok 

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Country / year

Belgicko

58,4

59,4

80,5

111,2

184,0

156,0

145,0

147,0

206,0

457,0

528,0

Belgium

Dánsko 

554,8

585,9

767,3

866,3

1 058,0

880,9

944,5

920,1

795,9

807,8

919,8

Denmark

Fínsko

599,0

534,0

600,0

684,0

667,0

658,0

525,0

511,0

506,0

508,9

544,0

Finland

Francúzsko

178,0

228,0

2 189,0

2 601,0

2 431,0

2 746,0

2 851,0

2 904,0

2 760,0

2 598,2

2 430,9

France

Grécko