Počet pripojení širokopásmového prístupu na internet podľa technológií (rýchlosť prístupu ≥ 256 kbit/s)

Number of the Internet subscribers according to technologies - Broadband Internet access ( access speed ≥ 256 kbit/s)

 

 

 

Technológia

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2008

30.6.2009

31.12.2009

30.6.2010

31.12.2010

Technology

Pevný rádiový prístup

74 639

75 582

84 778

108 508

147 150

164 620

182 166

Fixed radio access

z toho bytové

54 929

58 299

65 182

85 726

119 039

136 186

154 079

of which residential

Prenajaté okruhy

1 455

1 405

1 687

1 667

2 174

1 636

2 122

Leased lines

z toho bytové

0

0

0

0

89

0

0

of which residential

xDSL

277 838

322 512

336 369

354 599

367 723

380 829

398 056

xDSL

z toho bytové

165 928

203 991

228 372

234 284

249 933

270 919

280 372

of which residential

Rozvody káblovej televízie

51 434

53 452

63 806

70 786

80 251

84 858

94 449

Cable modem

z toho bytové

45 068

53 227

63 742

70 623

79 966

77 231

86 538

of which residential

Optický prístup cez FTTx  (FTTH /FTTB)

66 649

87 269

118 021

144 716

177 574

183 945

199 787

Optical access FTTx (fibre-to-the home/building)

z toho bytové

60 967

76 713

109 237

136 052

159 372

165 910

179 518

of which residential

Družicový prístup

5

4

27

75

184

291

373

Satellite access

z toho bytové

1

1

1

19

45

69

104

of which residential

Mobilné pripojenia  (3G/FDD, 3G/HSDPA)

192 329

287 595

567 503

939 895

1 288 721

1 315 993

1 511 993

Mobile Internet (3G/FDD, 3G/HSDPA)

 

 

 

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2008

30.6.2009

31.12.2009

30.6.2010

31.12.2010

 

Počet širokopásmových pripojení v pevnej sieti

472 020

540 224

604 688

680 351

775 056

816 179

876 953

Total fixed broadband Internet subscriptions

Počet širokopásmových pripojení v pevnej sieti  na 100 obyvateľov (%)

8,74

10,00

11,17

12,57

14,29

15,03

16,13

Total fixed broadband Internet subscriptions per 100 inhabitants (%)

Počet širokopásmových pripojení v pevnej a mobilnej sieti

664 906

827 819

1 172 191

1 620 246

2 063 777

2 132 172

2 388 946

Total fixed and mobile broadband Internet subscriptions

Počet širokopásmových pripojení v pevnej a mobilnej sieti na 100 obyvateľov (%)

12,34

15,32

21,66

29,93

38,04

39,27

43,95

Total fixed and mobile broadband Internet subscriptions per 100 inhabitants (%)

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

 

 

 

Počet širokopásmových pripojení na internet v mobilnej sieti podľa technológie a prístupu (rýchlosť prístupu ≥ 256 kbit/s)

Mobile broadband Internet subscriptions by technology and access ( access speed ≥ 256 kbit/s)

 

 

Technológia

30.6.2008

31.12.2008

30.6.2009

31.12.2009

30.6.2010

31.12.2010

Technology

GPRS/ EDGE

 

 

258 596

457 532

427 013

198 704

GPRS/ EDGE

3G/FDD

123 076

352 785

405 724

511 377

540 249

671 455

3G/FDD

3G/HSDXA, Flash OFDM

164 519

214 718

275 575

319 812

348 731

641 834

3G/HSDXA, Flash OFDM

Sumár

287 595

567 503

939 895

1 288 721

1 315 993

1 511 993

Sum

Prístup cez / Access via

Mobilné telefóny SIM/USIM karty

 

 

695 506

1 010 167

1 023 600

1 154 606

Access to data services via mobile handsets (SIM /USIM cards)

Dátové zariadenia (karty/modemy)

 

 

244 389

278 554

292 393

357 387

Mobile BB dedicated data services via cards/modems/keys