Služby v elektronických komunikáciách

Services in Electronic Communications

 

OBSAH / CONTENTS

§         Družicová služba / Satellite Service

§         Služba prenájmu okruhov / Leased Lines Service

§         Iné telekomunikačné služby / Other Electronic Communication Services

§         Iné telekomunikačné služby – Balíky služieb / Other Electronic Communication Services -  Bundled Offers

 

 

 

 

Obsah / Contents         

Družicová služba

Satellite Service

 

Ukazovateľ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Celkový počet družicových staníc

513

399

599

601

218

317

378

402

388

392

Total number of satellite stations (in operation)

z toho / of which

Pohyblivé družicové stanice

7

26

27

30

34

34

43

45

50

45

Mobile satellite stations

Stanice VSAT

505

346

570

569

182

124

130

269

166

163

Number of VSAT stations in operation

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

 

Obsah / Contents         

Služba prenájmu okruhov

Leased Lines Service

 

Ukazovateľ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Počet prenajatých okruhov 

8 850

8 562

8 556

7 237

7 500

8 027

8 713

9 742

7 664

5 877

Number of leased lines

z toho digitálne okruhy

3 257

4 270

4 919

4 381

5 060

6 155

7 010

8 274

6 600

4 098

of  which digital leased lines

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

 

 

Obsah / Contents         

Iné telekomunikačné služby

Other Electronic Communication Services

 

Ukazovateľ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Celkový počet ISDN zákazníkov 

31 076

53 052

60 296

66 798

56 680

47 315

45 082

38 317

36 239

58 024

Total number of ISDN subscribers

Počet zákazníkov - základný prístup (BRA).

30 360

52 220

59 773

66 287

56 263

46 553

44 104

37 241

34 783

56 207 

Basic rate ISDN subscribers (BRA).

Počet zákazníkov - primárny prístup (PRA).

716

832

523

511

417

762

978

1 076

1 456

1 817

Primary rate ISDN subscribers (PRA).

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

 

 

Obsah / Contents         

Iné telekomunikačné služby – Balíky služieb

Other Electronic Communication Services -  Bundled Offers

 

 

Ukazovateľ

30.6.2008

2008

30.6.2009

2009

30.6.2010

2010

Indicator

Celkový počet zákazníkov

double-play

75 376

89 570

88 946

97 628

83 498

95 908

Number of subscribers
Double-play

 

Pevná hlasová služba a

širokopásmový prístup na internet

17 855

19 765

17 530

6 579

6 751

9 931

Fixed Telephony and

 

Broadband Internet access

televízia IP

4 180

1 813

1 890

2 081

2 321

528

Access to TV programs

mobilná hlasová služba

0

0

0

0

0

0

Mobile services

Televízia  IP a

širokopásmový prístup na internet

53 341

67 992

69 526

88 968

74 426

85 449

Access to TV programs and

Broadband Internet access

Mobilná hlasová  služba a

širokopásmový prístup na internet

0

0

0

0

0

0

Mobile services and

Broadband Internet access

 televízia IP

0

0

0

0

0

0

Access to TV programs

Celkový počet zákazníkov

triple-play

41 734

56 100

66 267

72 900

78 049

83 805

Number of subscribers
Triple-play

 

Pevná hlasová služba a

 

širokopásmový prístup na internet a televízia IP

41 734

56 100

66 267

72 900

78 049

83 805

Fixed telephony and

 

Broadband Internet access and access to TV programs

mobilná hlasová služba a širokopásmový prístup na internet

0

0

0

0

0

0

Mobile services and Broadband Internet access

mobilná hlasová služba a televízia IP

0

0

0

0

0

0

Mobile services and access to TV programs

Mobilná hlasová služba a širokopásmový prístup na internet a televízia IP

0

0

0

0

0

0

Mobile services and broadband Internet access and access to TV programs

Celkový počet zákazníkov

quadruple-play

0

0

0

0

0

0

Number of subscribers

Quadruple-play

Pevná hlasová služba a širokopásmový prístup na internet a televízia IP a mobilná hlasová služba

0

0

0

0

0

0

Fixed telephony, mobile services, access to TV programs and broadband Internet access

Definícia: Balík  služieb (spájanie viacerých produktov do jedného celku) je komerčná ponuka jedného operátora, ktorá obsahuje dve alebo viac služieb ako sú pevná hlasová služba, pevný širokopásmový prístup na internet, televízia a mobilná hlasová služba, poskytuje sa za jednotnú cenu a spoplatňuje jednou faktúrou (účtom).