Vybrané ukazovatele za regióny

Chosen Regional Indicators

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

§         Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2007 / Chosen Regional Indicators in the Year 2007

§         Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2008 / Chosen Regional Indicators in the Year 2008

§         Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2009 / Chosen Regional Indicators in the Year 2009

§         Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2010 / Chosen Regional Indicators in the Year 2010

 

 

Obsah / Contents          

Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2007

Chosen Regional Indicators in the Year 2007

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešov-ský

Košický

SR spolu

Region

Počet internetových pripojení / Number of Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej sieti 

127 061

60 445

56 247

61 671

67 140

50 112

48 191

73 040

543 907

Number of Internet subscriptions in fixed network

z toho počet bytových pripojení na internet v pevnej sieti 

83 044

42 568

38 314

43 650

44 502

33 188

31 891

56 197

373 354

of which fixed residential Internet subscribers

Počet  pripojení cez komutované okruhy

(dial – up access)

analógové vedenie

7 437

4 848

5 287

5 149

5 833

7 115

6 274

5 797

47 740

Dial –up subscriptions

Analogue

 z toho bytoví

4 416

3 812

4 107

4 101

4 033

5 438

4 946

4 461

35 314

of which residential

ISDN prístup

3 891

1 189

1 314

1 433

1 299

1 508

1 241

922

12 797

ISDN

 z toho bytoví

601

167

275

316

136

246

164

139

2 044

of which residential

Počet   pripojení na internet cez  

prenajaté okruhy

682

83

133

164

183

117

108

142

1 612

Internet subscriptions connected via 

Leased lines

 z toho bytoví

0

0

0

0

0

0

0

0

0

of which residential

káblové televízne rozvody

32 833

2 697

194

5 677

8 229

384

137

2 515

52 666

Cable Modem

 z toho bytoví

27 957

2 393

194

5 621

7 424

378

135

2 136

46 238

of which residential

 xDSL

58 438

34 441

38 550

32 195

28 224

29 376

30 607

26 007

277 838

xDSL

 z toho bytoví

31 906

22 026

24 894

19 870

16 155

17 251

18 774

15 052

165 928

of which residential

pevný rádiový prístup FWA (WiFi, WiMAX)

8 519

11 763

8 486

11 053

17 737

8 526

7 210

9 792

83 086

Fixed Radio Access (WiFi, WiMAX)

z toho bytoví

5 161

9 208

6 768

8 303

11 450

6 998

5 558

8 376

61 822

of which residential

optický prístup FTTx

15 257

5 424

2 283

6 000

5 634

3 086

2 614

27 865

68 163

Optical access FTTx

z toho bytoví

13 003

4 962

2 076

5 439

5 286

2 877

2 314

26 033

61 990

of which residential

družice

4

0

0

0

1

0

0

0

5

Satellite

z toho bytoví

0

0

0

0

1

0

0

0

1

of which residential

 

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešovský

Košický

SR spolu

Region

Účastnícke prípojky / Main telephone Lines (MTS)

Účastnícke prípojky spolu    

216 626

110 569

129 154

136 982

127 157

131 371

141 327

157 577

1 150 763

Main telephone lines in operation

z toho bytové

147 446

84 537

102 672

106 045

95 565

99 706

112 127

123 776

871 874

of which residential

Účastnícke prípojky BRA ISDN

19 300

7 381

7 973

8 859

9 626

8 845

7 908

8 405

78 297

BRA ISDN

Účastnícke prípojky  PRA ISDN

906

107

103

106

113

123

74

145

1 677

PRA ISDN

Účastnícke prípojky v mestách

116 543

62 556

73 365

77 547

71 578

74 172

80 110

86 471

642 342

Main telephone lines in urban areas

 

Verejné telefónne automaty / Public Payphones

Verejné telefónne automaty

984

730

847

890

996

1 104

1 417

1 210

8 178

Total number of public payphones

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

 

 

 

Obsah / Contents          

Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2008

Chosen Regional Indicators in the Year 2008

 

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešov-ský

Košický

SR spolu

Region

Počet internetových pripojení / Number of Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej sieti 

152 538

71 734

68 965

72 132

80 135

61 958

67 742

95 165

670 369

Number of Internet subscriptions in fixed network

z toho počet bytových pripojení na internet v pevnej sieti  

108 319

54 502

51 659

60 309

63 665

43 118

50 079

78 936

510 587

of which fixed residential Internet subscribers

Počet  pripojení cez komuto-vané okruhy

(dial – up access)

analógové vedenie

6 383

4 021

3 980

3 596

4 679

6 090

5 668

4 840

39 257

Dial – up Internet subscribers

Analogue

z toho bytoví

3 564

3 095

3 116

2 812

3 149

4 493

4 502

3 700

28 431

of which residential

ISDN prístup

3 276

1 170

1 059

1 112

900

1 489

878

870

10 754

ISDN

z toho bytoví

1 164

477

413

291

265

627

226

293

3 756

of which residential

Počet   pripojení na internet cez  

prenajaté okruhy

792

158

115

131

184

144

107

178

1 809

Number of Internet subscriptions connected via

Leased lines

z toho bytoví

0

0

0

0

0

0

0

0

0

of which residential

káblové televízne rozvody

39 360

2 509

348

5 477

11 036

1 609

541

3 731

64 611

Cable modem

z toho bytoví

39 356

2 509

348

5 421

11 036

1 609

541

3 676

64 496

of which residential

xDSL

80 594

40 647

45 121

36 995

34 573

33 330

35 991

29 118

336 369

xDSL

 

z toho bytoví

45 220

30 888

33 818

26 689

23 737

22 598

25 681

19 741

228 372

of which residential

pevný rádiový prístup FWA (WiFi, WiMAX)

9 565

12 981

6 595

14 481

18 013

9 297

11 590

11 735

94 257

Fixed Radio Access (WiFi, WiMAX)

z toho bytoví

4 669

10 254

5 032

12 591

13 411

6 964

9 277

10 116

72 314

of which residential

optický prístup FTTx

17 849

7 987

9 486

13 336

13 659

7 738

10 711

42 431

123 197

Optical access FTTx

z toho bytoví

14 345

7 279

8 932

12 505

12 067

6 827

9 852

41 410

113 217

of which residential

družice

4

0

0

0

111

0

0

0

115

Satellite

z toho bytoví

0

0

0

0

1

0

0

0

1

of which residential

 

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešov-ský

Košický

SR spolu

Region

Účastnícke prípojky / Main telephone Lines (MTS)

Účastnícke prípojky spolu    

207 854

105 516

123 624

129 214

120 277

123 424

133 943

153 955

1 097 807

Main telephone lines in operation

z toho bytové

147 181

80 608

97 983

99 945

90 413

91 650

106 416

120 671

834 867

of which residential

Účastnícke prípojky BRA ISDN

17 039

6 699

7 287

7 953

8 870

7 815

6 997

7 498

70 158

BRA ISDN

Účastnícke prípojky  PRA ISDN

1 027

172

97

88

109

91

56

123

1 763

PRA ISDN

Účastnícke prípojky v mestách

112 192

66 016

71 034

73 915

71 439

72 121

75 104

88 527

630 348

Main telephone lines in urban areas

 

Verejné telefónne automaty / Public payphones

Verejné telefónne automaty

821

668

769

836

890

991

1 302

1 110

7 387

Total number of public payphones

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

 

 

 

 

 

Obsah / Contents          

Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2009

Chosen Regional Indicators in the Year 2009

 

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitrian-

sky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešov-ský

Košický

SR spolu

Region

Počet internetových pripojení / Number of Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej sieti 

173 349

83 625

83 023

98 318

103 686

83 021

90 649

114 616

830 287

Number of Internet subscriptions in fixed network

z toho počet bytových pripojení na internet v pevnej sieti 

127 599

65 703

65 483

77 833

79 725

63 604

70 506

97 111

647 564

of which fixed residential Internet subscribers

Počet  pripojení cez komutované okruhy

(dial – up access)

analógové vedenie

5 612

3 511

3 351

2 807

4 140

5 267

4 918

4 222

33 828

Dial – up Internet subscribers

Analogue

z toho bytoví

2 998

2 680

2 652

2 156

2 753

3 896

3 925

3 255

24 315

of which residential

ISDN prístup

2 463

875

927

1 027

869

1 093

768

792

8 814

ISDN

z toho bytoví

818

419

433

412

392

516

307

400

3 697

of which residential

 

 

 

Počet   pripojení na internet cez  

prenajaté okruhy

1 009

151

125

212

181

173

148

190

2 189

Number of Internet subscriptions connected via

Leased lines

z toho bytoví

0

0

0

89

0

0

0

0

89

of which residential

káblové televízne rozvody

44 705

5 379

1 603

7 046

12 742

3 081

1 844

4 604

81 004

Cable modem

z toho bytoví

44 705

5 368

1 536

6 955

12 701

3 063

1 842

4 544

80 714

of which residential

 xDSL

72 570

47 542

50 044

44 787

41 395

37 190

41 601

32 594

367 723

xDSL

z toho bytoví

41 527

35 692

36 967

31 867

27 834

25 274

28 834

21 938

249 933

of which residential

pevný rádiový prístup FWA (WiFi, WiMAX)

10 163

17 784

13 398

25 336

26 691

19 262

22 593

20 757

155 984

Fixed Radio Access (WiFi, WiMAX)

z toho bytoví

7 002

13 931

11 574

20 340

21 482

15 745

18 306

18 178

126 558

of which residential

optický prístup FTTx

36 716

8 368

13 560

17 098

17 658

16 944

18 764

51 432

180 540

Optical access FTTx

z toho bytoví

30 500

7 613

12 321

16 014

14 561

15 110

17 292

48 796

162 207

of which residential

družice

111

15

15

5

10

11

13

25

205

Satellite

z toho bytoví

49

0

0

0

2

0

0

0

51

of which residential

 

 

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešov-ský

Košický

SR spolu

Region

Účastnícke prípojky / Main telephone Lines (MTS)

Účastnícke prípojky 

191 466

100 344

114 459

120 552

111 505

114 038

124 512

136 489

1 013 365

Main telephone lines in operation

z toho bytové

135 071

76 016

90 060

92 725

83 934

86 571

98 917

105 675

768 969

of which residential

Účastnícke prípojky
BRA ISDN

14 855

6 251

6 630

7 346

8 126

7 255

6 499

7 472

64 434

BRA ISDN

Účastnícke prípojky
PRA ISDN

1 158

175

124

112

142

127

94

168

2 100

PRA ISDN

Účastnícke prípojky v mestách

218 594

53 844

59 565

63 015

58 482

59 814

65 250

71 228

649 792

Main telephone lines in urban areas

 

Verejné telefónne automaty / Public payphones

Verejné telefónne automaty

729

637

725

787

850

960

1 224

1 048

6 960

Total number of public payphones

 

 

 

 

Obsah / Contents          

Vybrané ukazovatele za regióny za rok 2010

Chosen Regional Indicators in the Year 2010

 

Kraj

Bratislav-ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešov-ský

Košický

SR spolu

Region

Počet internetových pripojení / Number of Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej sieti 

203 265

89 307

97 473

100 192

111 036

94 791

100 074

127 156

923 294

Number of Internet subscriptions in fixed network

z toho počet bytových pripojení na internet v pevnej sieti 

147 562

72 688

73 863

88 237

88 810

74 418

78 765

108 857

733 200

of which fixed residential Internet subscribers

Počet  pripojení cez komuto-vané okruhy

(dial – up access)

analógové vedenie

6 111

3 332

3 184

2 744

4 017

5 192

4 766

4 182

33 528

Dial – up Internet subscribers

Analogue

z toho bytoví

2 688

2 465

2 399

1 919

2 504

3 617

3 684

3 049

22 325

of which residential

ISDN prístup

829

329

248

241

440

464

365

444

3 360

ISDN

z toho bytoví

439

160

117

184

376

395

200

389

2 260

of which residential

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet   pripojení na internet cez  

prenajaté okruhy

655

170

204

243

243

210

165

232

2 122

Number of Internet subscriptions connected via

Leased lines

z toho bytoví

0

0

0

0

0

0

0

0

0

of which residential

káblové televízne rozvody

53 588

5 795

2 646

5 713

14 824

3 464

2 932

5 487

94 449

Cable modem

z toho bytoví

47 575

5 420

2 603

5 457

14 147

3 286

2 830

5 220

86 538

of which residential

xDSL

85 667

50 028

54 521

45 953

42 892

39 303

45 546

34 146

398 056

xDSL

z toho bytoví

49 723

39 471

35 937

40 242

30 811

28 119

32 125

23 944

280 372

of which residential

pevný rádiový prístup FWA (WiFi, WiMAX)

10 216

19 733

18 984

31 261

31 019

24 164

26 958

28 656

190 991

Fixed Radio Access (WiFi, WiMAX)

z toho bytoví

7 403

16 671

17 013

27 709

25 338

19 593

22 476

25 333

161 536

of which residential

optický prístup FTTx

45 952

9 918

17 674

14 035

17 555

21 978

19 309

53 994

200 415

Optical access FTTx

z toho bytoví

39 651

8 501

15 790

12 726

15 619

19 408

17 448

50 922

180 065

of which residential

družice

247

2

12

2

46

16

33

15

373

Satellite

z toho bytoví

83

0

4

0

15

0

2

0

104

of which residential

 

 

Kraj

Bratislav-

ský

Trnavský

Trenčian-sky

Nitriansky

Žilinský

Bansko-bystrický

Prešovský

Košický

SR spolu

Region

Účastnícke prípojky /  Main telephone lines (MTS)

Účastnícke prípojky 

177 053

105 206

116 789

108 587

114 390

115 869

112 512

131 823

982 229

Main telephone lines in operation

z toho bytové

129 436

74 038

85 743

88 314

79 973

82 194

93 877

109 879

743 454

of which residential

Účastnícke prípojky
BRA ISDN

12 981

5 441

5 891

6 486

7 232

6 437

5 684

6 088

56 240

BRA ISDN

Účastnícke prípojky
PRA ISDN

1 073

137

106

88

110

112

83

141

1 850

PRA ISDN

Účastnícke prípojky v mestách

101 365

47 323

50 443

54 262

50 034

50 800

55 650

72 658

482 535

Main telephone lines in urban areas

 

Verejné telefónne automaty / Public payphones

Verejné telefónne automaty

1 165

576

836

734

751

736

917

987

6 702

Total number of public payphones