Skočiť na obsah

Vzory pre obdobie JÚN 2023 - DECEMBER 2023

termín predkladania žiadostí:               od 01. 08. 2023 za mesiace jún a júl 2023           

od 01. 10. 2023 za mesiace august a september 2023

od 01. 01. 2024 za mesiac október až december 2023

žiadosti bude možné predkladať do 28. 02. 2024

spôsob predkladania žiadosti: 3 žiadosti; 1 za každé oprávnené obdobie