Skočiť na obsah

Vzory pre obdobie MAREC - MÁJ 2023

obdobie poskytnutého ubytovania:       marec 2023 – máj 2023

termín predkladania žiadostí:                   od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2023

forma žiadosti:                                                   1 žiadosť za celé obdobie