Verejná súťaž na úsek R3 Tvrdošín – Nižná je vyhlásená

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek vydal pokyn na vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Vyše 4-kilometrový úsek cesty výrazne odľahčí  frekventovanú dopravnú tepnu v meste Tvrdošín, pričom sa napojí na existujúci obchvat Trstenej. Verejné obstarávanie vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť. Predpokladaná hodnota stavby je cca 75 miliónov eur. Ukončenie súťaže sa predpokladá v prvej polovici roka 2018. S realizáciou by sa malo začať v lete budúceho roka.
Čítať viac

Vnútromestská doprava v Prešove sa odľahčí, prieťah mestom je dokončený

Prešovčania už trávia menej času v každodenných dopravných kolónach v centre mesta. Vďaka novému prieťahu je výrazne odklonený tranzit cez tretie najväčšie mesto na Slovensku. Celá stavba preložky cesty I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL bola širokej motoristickej verejnosti odovzdaná v sobotu 15. júla. Zároveň bol demontovaný semafor, ktorý komplikoval vjazd  z a do mesta z diaľnice D1.

Čítať viac

Dopravu v Čadci zlepší zrekonštruovaný horelický most

Po vyše ročnej rekonštrukcii je od 14. júla otvorený cestný most v Čadci. Obnovené spojenie po ceste I/11 by malo odľahčiť vnútromestskú dopravu a zlepšiť nepriaznivú dopravnú situáciu na Kysuciach. Cesta I/11 je významným cestným dopravným spojením medzi Českou republikou a mestom Žilina, slúži aj ako obchádzková trasa v čase nehody alebo výkonu údržby tunela Horelica na diaľnici D3.  Most v hodnote 8 miliónov eur financovalo ministerstvo dopravy a výstavby SR s pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez OPII.  Komplexné riešenie dopravy pre Čadcu a okolie prinesie dobudovanie úseku diaľnice D3 Čadca Bukov – Svrčinovec v roku 2020.

Ministerstvo pripravilo návrhy na podporu cestovného ruchu 

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo súbor opatrení, ktoré majú podporiť cestovný ruch na Slovensku. Rezort sa chystá rokovať o zavedení rekreačných poukážok. Zamestnávatelia by vďaka nim mohli za zvýhodnených podmienok dať svojim zamestnancom poukaz až do výšky 500 eur na dovolenku strávenú na Slovensku. Rezort dopravy zároveň navrhuje zvýšiť rozpočet v kapitole na podporu cestovného ruchu cca o 3 milióny eur. Takisto chce zvýšiť rozsah podpory cyklodopravy, otvoriť rokovania o skrátení dĺžky odpisovania hmotného investičného majetku pre subjekty v CR a spolu s ministerstvom financií a samosprávou chce rokovať aj o viazaní výnosu daní z ubytovania na spätné použitie podpory v cestovnom ruchu. Zároveň spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí v súvislosti s vybudovaním siete partnerov v Rusku, ktorí by sprostredkovávali vízový proces a uľahčili tak obyvateľom tejto krajiny cestovanie na Slovensko.
Čítať viac

Minister trvá na výstavbe tunela Soroška

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek sa v piatok 28. júla  osobne stretol s ľuďmi upozorňujúcimi na potrebu výstavby rýchlostnej cesty R2 vrátane tunela Soroška. Prítomných informoval, že návrh Inštitútu finančnej politiky na rozšírenie cesty v trase horského priechodu je absolútne nerealizovateľný. Je to  z dôvodu ochrany životného prostredia, o čom analytici Inštitútu finančnej politiky vedeli, ale pri svojich záveroch to absolútne nezohľadnili. Minister  bude aj naďalej presadzovať výstavbu tunela Soroška v čo najskoršom termíne tunelovým variantom. Realizáciou tunela sa zlepší život ľudí v okolí a skráti sa  cesta šoférov na južnej trase medzi Zvolenom a Košicami.

Slovensko na EXPO 2017

Slovensko sa na výstave EXPO 2017 v kazašskej Astane od júna do septembra predstavuje ako krajina dobrých nápadov. Najpopulárnejšie turistické produkty našej krajiny, s dôrazom na kúpeľníctvo a poznávacie zájazdy, boli na výstave prezentované hlavne v rámci Národného dňa Slovenskej republiky. Kazašskí hostia sa zaujímali aj o bližšie kontakty so subjektmi cestovného ruchu, možnosti dopravy na Slovensko a vízový režim. Rokovania s predstaviteľmi Medicínskeho centra služobného úradu prezidenta Kazachstanu otvorili možnosti spolupráce so slovenskými kúpeľmi v rámci liečebných pobytov zamestnancov kazašských podnikov a firiem.  Od vzniku Slovenskej republiky sa konalo spolu 9 svetových výstav, Slovensko sa zúčastnilo na siedmich z nich.


Slovensko sa prezentovalo na veľtrhu autobusového turizmu

Slovensko sa ako príťažlivá dovolenková destinácia predstavilo začiatkom júla aj na najväčšom európskom kontraktačnom veľtrhu autobusového turizmu RDA Group Travel Expo v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Jeho organizátorom je Medzinárodný zväz autobusového turizmu a je optimálnym miestom na vytváranie nových obchodných kontaktov, zbieranie inšpirácií a nových trendov v oblasti autobusového turizmu. Možnosť prezentácie svojej ponuky v stánku slovenskej expozície využilo 6 slovenských subjektov cestovného ruchu. Nemecko dlhodobo patrí k prioritným trhom cestovného ruchu Slovenska. V roku 2016 k nám pricestovalo 178-tisíc nemeckých návštevníkov a patrí im tretie miesto v rebríčku zahraničných turistov, ktorí zavítali na Slovensko.

Čítať viac

Plán obnovy relevantných budov 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo na rokovanie vlády materiál „Plán obnovy relevantných budov 2017“. Vypracovanie plánu obnovy je príležitosťou uplatniť efektívne opatrenia a výrazne prispieť k požadovaným celkovým úsporám energie a hlavne potrebnému zníženiu emisií CO2. Hĺbkovou obnovou budov sa okrem toho zabezpečí predĺženie životnosti budov, užívateľskej bezpečnosti a zlepšenie hygienických podmienok pri ich užívaní. Budovy budú obnovené z prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu a Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Medzinárodná námorná organizácia vykonala audit

V súvislosti s povinnosťou vlajkového štátu bol v dňoch 8. – 13. júla v sekcii vodnej dopravy MDV SR  vykonaný IMO audit, ktorý preveril dodržiavanie medzinárodných dohovorov a protokolov v oblasti námornej plavby. Výsledky auditu potvrdili aplikáciu medzinárodných dohovorov IMO v Slovenskej republike. Na základe troch zistení počas IMO auditu je v súčasnosti pripravovaný akčný plán na ich odstránenie. Odbor námorný úrad bol pozitívne hodnotený za zavedený systém riadenia kvality operatívnych činností a za úsilie a tvorbu kvalitného národného systému v námornej plavbe, založenom na prijatí a aplikácii medzinárodných dohovorov IMO a právnych predpisov EÚ. Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*