Diaľnica do Poľska je otvorená

10. júna boli slávnostne otvorené a uvedené do prevádzky dva nadväzujúce úseky diaľnice D3. Ide o vyše 15 km dlhú diaľnicu začínajúcu križovatkou Svrčinovec cez Skalité až po hraničný priechod do Poľska.  Trasovanie a výstavba diaľnice boli veľmi komplikované pre členitý terén i existujúcu zástavbu.  Súčasťou diaľnice sú aj dva jednorúrové tunely a 29 mostov. Most Valy sa svojou výškou, 84 metrov nad terénom, stal najvyšším mostom na Slovensku aj v strednej Európe. Význam novej diaľnice sa zvýši po dokončení nadväzujúceho úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý bude obchvatom Čadce a odľahčí aj obec Svrčinovec. Dokončenie tohto úseku je plánované na koniec roka 2020.

Čítať viac

Minister Arpád Érsek zrušil súťaž na poradenské služby

Minister dopravy Arpád Érsek rozhodol o zrušení ďalšej súťaže, tentoraz na poradenské služby. Dôvodom je nadmerne veľký rozsah služieb a vysoká predpokladaná hodnota zákazky v tendri, ktorý bol vyhlásený ešte v roku 2015. Mnohé činnosti, ktoré boli v pôvodnom zadaní, dnes už zabezpečujú zamestnanci ministerstva interne.

Čítať viac

Výsledky rokovania Rady pre dopravu prinesú benefity aj pre Slovensko

Dlho očakávaný balík mobility a ďalšie aktuálne otázky v cestnej doprave boli hlavnou témou rokovania Rady pre dopravu v Luxemburgu. Slovensko, ktoré na rokovaní zastupoval štátny tajomník MDV SR Viktor Stromček, podpísalo Protokol o zmene a doplnení Zmluvy o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS). Tento systém umožňuje zmluvným stranám navzájom si prehliadať databázy o vozidlách a vodičských preukazoch a pomáha pri vyšetrovaní trestných činov týkajúcich sa evidencie vozidiel a iných podvodov. Témou rokovania boli aj investície do sietí podporujúcich 5G telekomunikačné služby, či návrh na podporu cezhraničného doručovania balíkov. Na záver rokovania bolo Slovensko v správe EK ocenené za  najväčší digitálny pokrok Európy.


Čítať viac

Podporu EÚ získalo až 13 projektov z oblasti dopravy

Trinásť dopravných projektov zo Slovenska s celkovým grantom viac ako 153 miliónov eur získalo podporu EÚ a dostalo sa do užšieho výberu EK medzi plánované investície v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Medzi projektmi, pri ktorých sa očakáva potvrdenie schválenia, sú najmä projekty z ekologických druhov dopravy:  železničnej a vodnej. Uspeli však aj projekty zamerané na rozvoj alternatívnej energie v cestnej doprave. Peniaze by mali byť definitívne schválené začiatkom júla. 

Čítať viac

Nákladné vlaky z Číny opäť smerujú cez Ukrajinu a Slovensko do Európskej únie

Po vyše ročnej prestávke sa cez Slovensko opäť začali prepravovať nákladné vlaky z Číny. Na Termináli kombinovanej dopravy DOBRÁ pri slovensko-ukrajinských hraniciach bolo preložených 41 kontajnerov z vlaku na širokom železničnom rozchode na vlak európskeho železničného rozchodu. „Je to nový začiatok smerovania nákladných vlakov s kontajnermi z Číny do Európskej únie cez Slovensko. Ide o  veľký úspech, ktorý sa nám podaril po viac ako ročnom úsilí a sérii spoločných rokovaní s čínskymi, ruskými a ukrajinskými partnermi,“  uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Vlak bol vypravený z čínskeho mesta Changsha a zo Slovenska ďalej smeroval do Budapešti.

Čítať viac

Cyklokampane ministerstva dopravy lámu rekordy

Viac ako 6400 žiakov materských, základných a stredných škôl sa aktívne zúčastnilo kampane Do školy na bicykli 2017. Žiaci a študenti počas kampane, ktorá trvala od 12. do 16. júna vykonali 21 602 jázd a najazdili 50-tisíc kilometrov. Kampaň bude pokračovať vyhodnotením, víťazom budú odovzdané ceny v podobe cyklistických stojanov a bicyklov pre najaktívnejších žiakov.  Podobne ako pri kampani Do práce na bicykli aj súťaž Do školy na bicykli je tohto roku rekordná, či v počte zúčastnených, ale aj v počte najazdených kilometrov. Minister dopravy sa zároveň 15. júna zúčastnil slávnostného vyhodnotenia kampane "Do práce na bicykli 2017".

Čítať viac

Zahraniční novinári spoznávali Slovensko

Počas šiesteho mesiaca navštívilo Slovensko vďaka zahraničným zastúpeniam cestovného ruchu SR desiatky novinárov. Českí zástupcovia médií absolvovali poznávaciu infocestu po Žilinskom kraji. Hlavnou témou presstripu bolo cestovanie s deťmi. Bratislavu a jej región spoznávali novinári z Maďarska. Južných susedov zaujala najmä „korunovačná Bratislava“. Do tretice  pýchu Slovenska, Vysoké Tatry, a Liptov navštívili poľskí novinári. Hlavným mestom, prírodným bohatstvom a historickými pamiatkami Slovenska  boli účastníci  všetkých presstripov príjemne prekvapení.

Na prezentáciách zaujali umelecké odevy aj Horalky

Slovensko sa v júni prezentovalo na veľkom trhovisku v Budapešti, ktoré patrí medzi najatraktívnejšie trhoviská sveta. Na „slovenskej ulici“  dekorovanej veľkými paravánmi so zábermi zo Slovenska, nechýbali prospekty o Slovensku, ponúkali sa syry, pivá, ale aj neodmysliteľná súčasť slovenskej gastronómie, Horalky. V Prahe sa pre zmenu predstavila naša krajina počas plavby na Vltave. Výber prostredia korešpondoval s cieľom predstaviť novinky letnej sezóny na Slovensku. Spestrením prezentácie boli umelecké šaty hlavného mesta Bratislavy a Prahy od českej módnej návrhárky Marie Zelenej. Šaty mali symbolizovať krásu oboch hlavných miest a zároveň mali zúčastneným pripomenúť, že rok 2018 bude stým výročím vzniku Československa. Aj v Prahe prítomných oslovili typické slovenské dobroty.

Od polovice júna v EÚ bez roamingových príplatkov


Telefonovať, zasielať textové správy či využívať dátové služby môžu od 15. júna všetci občania Európskej únie bez dodatočných príplatkov. Pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny pre občanov SR znamenajú, že za používanie mobilného telefónu v ktorejkoľvek krajine EÚ vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska budú platiť rovnakú cenu, akú platia doma. Roaming za domáce ceny je určený tým, ktorí príležitostne cestujú mimo krajiny, kde pracujú či študujú. Nie je určený na využitie ako trvalý roaming.

Čítať viac

Podujatie „Študuj dopravu“ tentoraz v Košiciach

V poradí tretie podujatie Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU so zameraním na podporu stredného odborného vzdelávania v doprave sa uskutočnilo 2. júna v Košiciach. Organizátori pripravili ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, stredné odborné školy predstavili študijné a učebné odbory so zameraním na dopravu, prezentované boli aj možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Návštevníci si mohli vyskúšať riadenie rušňa, oboznámili sa s priestormi kamióna s nadštandardnou výbavou, s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Žiakov základných škôl najviac zaujali modely železníc, lietadiel a motokáry. V októbri sa obľúbené podujatie uskutoční v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave.

Výsledky súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ sú známe

V rámci 19. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie ocenil minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek najlepšie riešenia výstavby bytových domov. Hodnotené boli bytové budovy dokončené a skolaudované na území SR  v priebehu roka 2016. Do súťaže bolo zaradených celkom 19 súťažných návrhov v troch kategóriách, ocenených bolo7 stavieb. Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov a poukazovať na kvalitné a zároveň finančne nenáročné riešenia. 


Čítať viac

Tretia výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 29. júna 2017 Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.  Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať  od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017 alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.  Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevok možno poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov najviac 8 800 eur.


Čítať viac

Inteligentné priechody zvýšia bezpečnosť chodcov

Splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík kompletizuje podklady pre projekt tzv. inteligentných priechodov pre chodcov, ktoré budú vybudované v mestách a obciach v koridore trasovania budúcich rýchlostných ciest alebo na medzinárodných koridoroch ciest I. triedy. Na projekt sa celkovo použije 130-tisíc eur získaných z finančných prostriedkov určených na fungovanie Útvaru splnomocnenca vlády. „Finančná rezerva vznikla na základe úsporných opatrení v rámci fungovania môjho úradu. V sume sú zahrnuté prostriedky, ktoré boli k dispozícii na platy pre vedúcich pracovných skupín pre rýchlostné cesty a môj plat, ktorého som sa po nástupe do funkcie zriekol,“ vysvetlil Janckulík financovanie priechodov. Predpokladá sa, že z tohto zdroja bude možné vybudovať približne 10 inteligentných priechodov.

Vážsky koridor preskúma štúdia

21. júna na ministerstve dopravy zasadala slovensko-česko-poľská  pracovná skupina pre vodný koridor Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Prioritou slovenskej strany je podporovať prepojenie D-O-L na rieku Váh s cieľom poskytnúť  všetky dokumenty, aby vykonateľnosť projektu bola čo najvyššia. Slovenská delegácia na stretnutí informovala o štúdii realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu v úseku Piešťany – Komárno, ktorú realizuje od mája 2017 spoločnosť AQUATIS z Českej republiky. Odovzdanie štúdie je naplánované na november 2017. Štúdia má byť podkladom na získanie európskych finančných prostriedkov na dobudovanie VVC. Na zasadnutí informovala aj česká delegácia o postupe prác na Štúdii realizovateľnosti vodného koridoru D-O-L, úlohou ktorej  je preverenie dopravnej, vodohospodárskej, energetickej a rekreačnej funkcie. Poľská delegácia informovala o vybudovaní siete vodných ciest podľa TEN-T.
Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*