Prešovská diaľnica je už vo výstavbe

Poklepaním základného kameňa sa 30.mája slávnostne začala výstavba jedného z posledných chýbajúcich úsekov diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Diaľnica D1 bude tvoriť „juho-západný“ obchvat Prešova. Cieľom je previesť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo obývaného územia mesta. Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici takmer 20 minút oproti pôvodnej trase cez mesto. Projekt bude hotový o štyri roky.

Čítať viac

Rekonštrukcia cesty v Turci

Nevyhovujúca betónová cesta z Turčianskych Teplíc do Príboviec sa stane minulosťou. Minister A. Érsek 22.mája oficiálne odštartoval jej rekonštrukciu. Nová kvalitná cesta I/65 by mala byť hotová v prvom polroku 2019. Po ceste dnes denne prejde 8-tisíc vozidiel a až pätinu tvorí nákladná preprava. Jej skvalitnenie a rozšírenie odľahčí aj okolité obce. Celková obnova 15-kilometrového úseku v sebe zahŕňa aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov. Cesta bude obnovená s podporou eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Minister Arpád Érsek sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí

Hlavnou témou rokovania bola cestná a železničná infraštruktúra na slovensko-maďarskej štátnej hranici. V pokročilom štádiu je výstavba cestného mosta cez Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom, v procese je aj stavba nového mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom. Ministri otvorili tému diaľnice medzi Győrom a Dunajskou Stredou. A.Érsek informoval, že táto komunikácia nie je momentálne súčasťou koncepcie cestnej siete. V stave prípravy alebo realizácie je však niekoľko ďalších projektov, ktoré umožnia rýchlejšie prepojenie s Maďarskom. Ministri sa venovali aj téme železničnej dopravy. Obaja uvítali znovu zavedenú železničnú dopravu na trase Bratislava – Rajka – Győr. Ministri ďalej potvrdili rekonštrukciu hraničného priechodu Rajka – Čunovo do roku 2020. V júni by mala byť zriadená medzištátna komisia pre infraštruktúru, cieľom ktorej bude urýchlenie postupu prác na cezhraničnej úrovni.


Konferencia o cestovnom ruchu na Malte

V dňoch 24. - 26. mája sa v rámci maltského predsedníctva v Rade EÚ konala konferencia o cestovnom ruchu, ktorej sa zúčastnil aj zástupca sekcie cestovného ruchu  MDV SR. Najdiskutovanejšími témami maltského summitu bol rast počtu čínskych turistov, ktorý pokračoval aj v roku 2016 (do celého sveta ich vycestovalo 135 miliónov a minuli 261 mld. USD) a rast šedej ekonomiky  v ubytovaní. Ročne sa na svete zrealizuje 13 miliónov prenocovaní „na čierno“. Odborný názov tohto druhu ubytovania je Kolaboratívna ekonomika.

Do práce i za relaxom na bicykli

Počas celého mája prebiehala národná kampaňDo práce na bicykli. V uliciach 74 miest a obcí sa bicyklovalo celkovo 8 531 súťažiacich, čo je o 51,34 % viac ako vlani. Spolu vytvorili účastníci až 2 566 tímov, čím prekonali minuloročný výsledok o viac než 800 tímov. Do kampane sa tento rok zapojilo aj 1166 firiem a organizácií, čím bol prekonaný minuloročný rekord o takmer 400 zamestnávateľov.Účastníci evidovali najazdené kilometre do práce a z práce, pričom sa snažili dosiahnuť, aby minimálne 2/3 z ich ciest počas mesiaca absolvovali na bicykli, čo ich posúva do žrebovania o atraktívne ceny. Zamestnanci ministerstva však nevyužívajú bicykel len na dopravu do práce.  Pod vedením  národného cyklokoordinátora Petra Klučku si 13. mája zorganizovali ministerský cyklovýlet do Lužných lesov.

Čítať viac

Príspevok na zatepľovanie sa zvýši

Národná rada SR schválením návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, súhlasila s  úpravou a administratívnym zjednodušením predkladania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu. Zmenou zákona účinnou od 15. júna 2017 dochádza aj k zvýšeniu maximálnej podpory až na 8 800 eur. Predpokladaný termín vyhlásenia tretej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu je začiatok II. polroka 2017.

Čítať viac

Slovensko láka turistov počas letnej sezóny

Slovensko sa prezentovalo v európskych mestách najmä tretí májový týždeň. V rámci spoločných aktivít krajín V4 v oblasti cestovného ruchu „DiscoverCentralEurope“ sa 15. – 18. mája uskutočnila propagačná roadshow po bieloruských mestách. Spolupráca krajín V4 sa začala v Bielorusku v roku 2013, odvtedy sa konalo  viacero zaujímavých marketingových podujatí. V rámci aktuálnej výstavy Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku bolo v Berlíne 18. 5. 2017 prezentačné podujatie venované Levoči a dielu majstra Pavla. V kontexte so svojou históriou je Levoča jedným z najvyhľadávanejších turistických a kultúrnych cieľov a stredobodom vysokej kultúry Európy. Slovensko sa prezentovalo aj na oficiálnom začiatku letnej turistickej sezóny 18.5.2017 v Budapešti. Bratislava pripravila zaujímavú letnú kampaň, na ktorú boli vybrané 3 osobnosti, ktorých život je spojený s hlavným mestom – Mária Terézia, Einstein a Ján Pavol II.

Propagácia Slovenska v Česku

Zahraničné zastúpenie MDV SR v Českej republike participovalo v máji u našich susedov na niekoľkých zaujímavých podujatiach. Slovensko sa po roku predstavilo na podujatí „EuropeDay“ v Prahe. V sobotu 20. 5. 2017 boli v Telči predstavené slovenské pamiatky zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na oboch akciách boli pre návštevníkov lákadlom ukážky tradičného slovenského folklóru a degustácia slovenskej gastronómie. Dňa 25.mája v Prahe pripravila asociácia Historické hotely Slovenska v spolupráci s MDV SR prezentáciu slovenských historických hotelov.

Stratégia obnovy fondu budov bola aktualizovaná
 
10. mája bol uznesením vlády schválený materiál „Aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike“. Aktualizácia, vypracovaná na základe § 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, zahŕňa prehľad vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov, identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k obnove. Obsahuje odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov z tejto obnovy do budúcnosti s cieľom usmerňovať investičné rozhodnutia jednotlivcov, stavebného odvetvia a finančných inštitúcií na Slovensku. Stratégia bola doplnená o nové informácie za obdobie rokov 2014 až 2016. Vypracovanie stratégie nie je len povinnosť vyplývajúca zo zákona, ale aj príležitosť výrazne prispieť k požadovaným celkovým úsporám energie a  zníženiu emisií CO2.
Minister rozhodol o zrušení súťaže na Atlas pasívnej infraštruktúry

Minister dopravy a výstavby rozhodol o zrušení súťaže na Atlas pasívnej infraštruktúry. Systém, ktorý má zbierať a zobrazovať dáta o polohe telekomunikačnej, ale aj cestnej alebo energetickej infraštruktúre mal stáť približne 40 miliónov eur. „Súťaž bola pripravená tak, že systém by nemohol byť prefinancovaný z európskych fondov a rovnako sme v ňom našli niektoré technické nedostatky,  preto sme sa rozhodli zmluvu nepodpísať,” povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.


Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*