Minister je s eurofondovými projektmi spokojný

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a zástupcovia Európskej komisie skontrolovali, ako napreduje stavba diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach. Úsek financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra napreduje napriek zosuvu pôdy na desiatom kilometri podľa plánu. Po dokončení prepojí severnú diaľnicu D1 a budúcu južnú rýchlostnú cestu R2. Minister si spolu s členmi Monitorovacieho výboru OPII a zástupcami EK a poradného orgánu JASPERS pozreli aj dokončenú druhú etapu modernizácie električkových tratí a 46 nových električiek z eurofondov v Košiciach. Mesto je dobrým príkladom využitia európskych peňazí na rozvoj infraštruktúry. Brusel Košiciam preplatí 15 miliónov eur na DPH, ktoré pôvodne nepovažoval za oprávnený výdavok.
Čítať viac

Projekt vodnej dopravy do Bratislavy sa posúva vpred

Príprava projektu Dunajbus, pravidelnej vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy, má zabezpečené peniaze. Ministerstvo dopravy a výstavby SR podpísalo zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti, ktorá je nutnou podmienkou realizácie projektu. Štúdia má byť hotová už vo februári 2019. Pravidelná vodná osobná doprava obyvateľov okolitých obcí do Bratislavy po rieke má byť alternatívou výrazne zaťažených trás v okolí Bratislavy. Projekt predbežne počíta s deviatimi prístaviskami, ktoré by obsluhovalo 7 plavidiel typu katamarán s kapacitou cca 100 cestujúcich.
Čítať viac

Rezort dopravy rokoval s europoslancami o postoji Slovenska k Balíku mobility

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zorganizovalo stretnutie so slovenskými europoslancami s cieľom ujasniť si pozíciu Slovenska pri prijímaní novej európskej legislatívy o podmienkach vodičov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Rakúske predsedníctvo navrhuje rozdeliť medzinárodné dopravné operácie. Podľa charakteru operácie bude možné určiť, či sa na vodičov budú uplatňovať pravidlá o vysielaní alebo nie. Cieľom rezortu dopravy je prijať jasné a jednotné pravidlá, ktoré by zlepšili situáciu vodičov, ale zároveň neohrozili konkurencieschopnosť našich firiem. Zúčastnení europoslanci vyjadrili ochotu podporiť riešenia, ktoré budú výhodné pre slovenských dopravcov a  zároveň prezentovali, aká je atmosféra v Európskom parlamente k tejto téme.

Čítať viac

Práce na Projekte D4/R7 napredujú

Minister dopravy absolvoval  ďalší kontrolný deň na D4/R7. Podľa jeho zistení bola na východnom brehu Dunaja dokončená výsuvná skruž, ktorá bude použitá na výstavbu mosta ponad Dunaj. Ide o jednu z najmodernejších konštrukcií svojho druhu na svete. Skruž je riadená vlastným počítačovým systémom, ktorý zabezpečuje jej nastavenia v rôznych štádiách použitia. Celková hmotnosť konštrukcie je 1200 ton a privezená bola na 60 kamiónoch. Rovnaký typ skruže bude použitý aj na západnom brehu Dunaja. Momentálne tu prebiehajú práce na vybudovaní násypu, na ktorom bude môcť byť druhá časť skruže skompletizovaná. Pomocou výsuvu tejto konštrukcie sa budú realizovať jednotlivé mostné polia medzi piliermi.


Minister odovzdával rezortné ocenenia za rok 2018

Minister dopravy Arpád Érsek odovzdal 13. novembra  rezortné ocenenia vzácnym ľuďom rôznych odvetví a špecializácií, úzko spätých s ministerstvom dopravy. Ocenenia boli odovzdané podľa kritérií: Pocta ministra dopravy a výstavby, Titul ministra dopravy a výstavby zaslúžilý zamestnanec, Uznanie ministra dopravy a výstavby za zásluhy o rozvoj rezortu. Každý z ocenených prispel významným dielom a poctivou prácou, často nad rámec pracovných povinností i pracovného času k úspešným výsledkom.

Čítať viac

Konferencia telekomunikačnej únie priniesla desiatky rezolúcií

Obnova telekomunikačných a internetových sietí vo vojnou zasiahnutých oblastiach, 5G internetové pokrytie aj pre rozvojové krajiny, kybernetická bezpečnosť a ochrana detí na internete, či úloha komunikačných aplikácií v podnikaní – to je len zlomok z tém 20. konferencie vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU v Dubaji.  Počas  trojtýždňových rokovaní, kde malo zastúpenie aj MDV SR, schválilo 180 členských štátov ITU vyše 70 rezolúcií, ktoré budú tvoriť rámec pre rozvoj telekomunikačných sietí na celom svete v nasledujúcich 4 rokoch. Členstvo Slovenska v Medzinárodnej telekomunikačnej únii, ktorá je najstaršou pridruženou organizáciou pri OSN, je dôležité najmä pre prehlbovanie medzinárodnej spolupráce vo všetkých oblastiach elektronických komunikácií.

Čítať viac

Slovensko úspešne zavŕšilo predsedníctvo výboru pre pátranie a záchranu

Zasadnutím Riadiaceho orgánu (Steering Board) sa 16. novembra zavŕšilo slovenské predsedníctvo v rámci Regionálneho poradného výboru pre pátranie a záchranu v prípade leteckej nehody. Na stretnutí sa  zúčastnili  zástupcovia Bosny a Hercegoviny, Cypru, Českej republiky,  Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Rakúska, Srbska, Slovenska, Slovinska. Zasadnutie obohatila aj účasť expertov z parížskej pobočky Medzinárodnej organizácie civilného letectva ICAO a zástupcov Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky EUROCONTROL. Výbor je najväčším fórom pre oblasť pátrania a záchrany v Európe a jeho cieľom je výmena skúseností a predovšetkým príprava cezhraničných dohôd pre výmenu síl a prostriedkov v prípade leteckej nehody.


Zrušenie Agentúry rozvoja vodnej dopravy 

Novoprijatým zákonom č. 284/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1. novembra 2018 zrušila rozpočtová organizácia MDV SR - Agentúra rozvoja vodnej dopravy. Ministerstvo prehodnotilo opodstatnenosť ďalšej existencie samostatnej rozpočtovej organizácie a z dôvodu optimalizácie systému procesov verejného sektora bude jej úlohy vykonávať ministerstvo ako právny nástupca agentúry.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk