Nová diaľnica pri Košiciach už slúži motoristom

Najvýchodnejší úsek diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc,  D1 Budimír – Bidovce slávnostne uviedol do prevádzky minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Vyše štrnásťkilometrový úsek pri Košiciach  bude súčasťou „východného“ obchvatu mesta Košice a spolu s rýchlostnou cestou R2/R4 tvorí základný dopravný koridor mimo zastavaného územia mesta Košice. Nový diaľničný úsek dlhý 14,4 km prejdú motoristi za 8 minút, čo predstavuje značnú časovú úsporu oproti starej ceste. Projekt sa začal stavať v novembri 2016 a napriek mimoriadnym udalostiam, ako boli zosuv pôdy alebo letné 5-mesačné stavebné obmedzenia kvôli hniezdeniu chráneného orla kráľovského, sa podarilo spojazdniť celý úsek v zmluvnom termíne. Výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce z významnej časti pokryli európske zdroje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Celková zmluvná hodnota diela je 197 miliónov eur.

Čítať viac

Novozámčania dostali pred Vianocami zmodernizovaný most

Stavbári odovzdali do predčasného užívania most na ceste I/75 pri termálnom kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. Pri obnove  mosta  sa s pomocou fondov Európskej únie zlepšil jeho celkový stavebnotechnický stav, vymenil sa kryt vozovky, izolácie, zábradlia, ako aj mostné závery. Nové nátery zlepšia aj  celkový pohľad na most, po ktorom jazdia vodiči smerom na Šahy a Levice. Most bol odovzdaný do predčasného užívania, počas ktorého budú pokračovať práce v jeho spodnej časti pod mostom. Rekonštrukcia mosta v hodnote približne 680-tisíc eur je súčasťou väčšieho projektu opráv mostov v Nitrianskom kraji.

Čítať viac

V Pezinku slávnostne sprístupnili parkovisko pre cestujúcich vlakom

Nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Pezinku uviedol do prevádzky minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spolu so zástupcami ŽSR a zhotoviteľom. Parkovisko v Pezinku je vybudované na spevnenej oplotenej ploche, ktorá je osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita je 299 parkovacích miest vrátane 12 miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko má aj stojiská pre 45 bicyklov, z toho 25 stojanov je pod prístreškom. Súčasťou areálu je informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Parkovisko je prepojené s nástupiskom železničnej stanice cez predĺžený podchod s výťahom, ktorý zabezpečuje mimoúrovňový príchod na ostrovné nástupisko. Na výstavbu parkoviska prispeje Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2,15 milióna eur.

Čítať viac

Cestujúcich v Kvetoslavove a ďalších obciach čakajú obnovené železničné stanice

Výpravná budova železničnej stanice v Kvetoslavove získala novú fasádu, strechu aj okná, namontované sú nové svietidlá s orientačným systémom, obnovený je aj nápis stanice. Nechýbajú tiež stojany na bicykle.  Úplne nový vzhľad má priestor čakárne, ktorá je prispôsobená aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Obnovené priestory prinášajú predovšetkým komfort a kvalitnejšie služby pre cestujúcich. Ministerstvo dopravy dlhodobo podporuje rekonštrukciu železničných staníc, ktoré patria pod správu ŽSR. Doteraz sa rekonštrukcie dotkli celkove 27 staníc. V nasledujúcich rokoch sú plánované obnovy na ďalších približne 50 železničných staniciach a zastávkach.  Dôvodom je ich dlhodobé zanedbávanie a v mnohých prípadoch dnes už nevyhovujúci technický stav.

Čítať viac

Vodiči, ktorým výbuch v Prešove poškodil autá, dostanú TK/EK zadarmo

Technické a emisné administratívne kontroly vozidiel, ktoré boli poškodené pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, budú stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly vykonávať bezplatne. Tragédia v Prešove sa dotkla celého Slovenska a aj rezort dopravy chcel prispieť k zmierneniu následkov tejto nešťastnej udalosti. Ministerstvo dopravy preto oslovilo Národnú asociáciu STK, aby členovia asociácie v Prešove v rámci spolupatričnosti s majiteľmi  poškodených vozidiel poskytli pomocnú ruku. Národná asociácia STK poskytne prostredníctvom svojich členov v Prešove a okolí potrebnú kontrolu všetkých zasiahnutých vozidiel bezodplatne a prednostne. Tieto vozidlá tak budú môcť byť zaradené do cestnej premávky čím skôr.

Čítať viac

Petra Vlhová je opäť tvárou zimnej kampane na slovenskú dovolenku

Slovenská lyžiarka svetového formátu Petra Vlhová aj tento rok podpísala zmluvu na zimnú kampaň so sloganom „TRAVEL IN SLOVAKIA – GOOD IDEA“. Diváci ju uvidia na športových a verejných podujatiach v nasledujúcich mesiacoch. Cieľom kampane je pozvať domácich a zahraničných turistov na zimnú dovolenku na slovenské hory. V nasledujúcich mesiacoch ju budú uvádzať vybrané médiá ako Markíza, TA3, Joj, Joj Plus, Joj WAU, Eurosport 1 a Eurosport 2. Ministerstvo dopravy a jeho sekcia cestovného ruchu začali s Petrou Vlhovou spolupracovať už počas minulej zimnej sezóny.

Čítať viac

Koordinácia transpozície smernice o kvalifikačných požiadavkách

V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR  sa 5. decembra konalo bilaterálne rokovanie týkajúce sa koordinácie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia sekcie vodnej dopravy, divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu Ministerstva dopravy Českej republiky a Státní plavební správy Praha v ČR. Témou rokovania bol proces transpozície smernice EÚ 2017/2397, ktorá nadobudne účinnosť 18. januára 2022. Smernicou EÚ 2017/2397 sa stanovujú podmienky a postupy osvedčovania odborných kvalifikácií osôb podieľajúcich sa na prevádzke plavidiel na vnútrozemských vodných cestách Únie, ako aj vzory preukazov odborných spôsobilostí, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov.
Naša mailová adresa:
info@mindop.sk