V Štúrove je nová okružná križovatka, nová cesta je aj z Príboviec do Turčianskych Teplíc

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek v Štúrove slávnostne otvoril novú okružnú križovatku, ktorá nahradila starú nevyhovujúcu križovatku na ceste I/76. Výstavba sa začala minulý rok v januári a motoristi už môžu využívať novú cestu. Pozdĺž komunikácie boli vybudované cyklistické pruhy. Náklady na prestavbu boli takmer 1,7 milióna eur. Zmodernizovaná je aj  cesta I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. Pätnásťkilometrový cestný úsek, ktorý bol pôvodne nevyhovujúcou betónovou cestou, renovovali stavbári za obmedzenej prevádzky dva roky. Cena modernizácie bola 24,6 milióna eur. Oba projekty financovala Európska únia prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Čítať viac

V Prešove bol prerazený tunel o 3 mesiace skôr

Stavba, ktorá je súčasťou diaľnice D1, ide podľa plánu a celý úsek diaľnice sa dokončí v zmluvnom termíne o dva roky. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ. Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne 18 minút (až 80 percent času) oproti pôvodnej trase cez mesto. Projekt výstavby diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh je spolufinancovaný z Kohézneho fondu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Čítať viac

Za štyri roky opravíme stovky kilometrov ciest I. triedy

Oprava  cestných komunikácií I. triedy patrí medzi priority ministra dopravy Arpáda Érseka.  Ako prvý minister v histórii vyrokoval s ministerstvom financií 200 miliónov eur nad rámec rozpočtu na  obdobie štyroch rokov naprieč volebnými obdobiami. Za túto sumu sa dá opraviť alebo zrekonštruovať v každom z nasledujúcich štyroch rokov približne 130 kilometrov komunikácií. Pripravovaný tender na program opráv ciest I. triedy skráti zdĺhavé procesy verejného obstarávania na jednotlivé úseky. Cesty sa budú opravovať flexibilnejšie a rýchlejšie vo všetkých regiónoch Slovenska. V prípade, ak súťaž prebehne hladko, už v tomto roku sa plánuje oprava úsekov I/63 Dolný Štál – Veľký Meder, I/72 Bystrá – Mýto p. Ďumbierom – Jarabá, I/20 Kendice – Haniska, I/65 hr. krajov BBSK/ŽSK, koniec obce Turček.

Čítať viac

Diaľničný úsek Budimír – Bidovce bude otvorený do konca roka

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek skontroloval postup prác na stavbe diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce. Stavebné práce napredujú a práce sa realizujú načas napriek miernym obmedzeniam z dôvodu vyliahnutia orla kráľovského v úseku jeho prirodzenej hniezdnej lokality. Úsek dlhý 14, 4 km má byť hotový v decembri tohto roka. Stavba má 23 mostných objektov a 3 mimoúrovňové križovatky v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Je financovaný z OP Integrovaná infraštruktúra, celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 203 mil. eur.

Čítať viac

Minister dopravy si overuje čakacie lehoty na STK

Ministerstvo zaznamenalo dlhšie čakacie lehoty a absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Z tohto dôvodu sa minister Arpád Érsek rozhodol na svojich výjazdoch po Slovensku osobne preverovať  čakacie lehoty, ktoré stanice ponúkajú. V rámci svojich pracovných povinností sa bol informovať na STK v Košiciach, vo Veľkých Kapušanoch, Bidovciach či v Šamoríne. Na všetkých opýtaných staniciach technickej kontroly bola čakacia lehota maximálne 2 týždne. Dlhšie čakacie lehoty má na svedomí  to, že na  staniciach technickej kontroly pribudli nové monitorovacie zariadenia. V praxi to znamená, že kontroly sa robia poctivejšie a na cestách budú jazdiť bezpečnejšie autá.

Podomácky vyrobené a staršie traktory budú mať nové označenie

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo nové pravidlá pre poľnohospodárske vozidlá. Platiť by mali od novembra. Novela zákona zavedie nové označenie „F“ – farmársku značku, ktorá bude určená pre podomácky vyrobené traktory a traktory vyrobené do 30. júna 2009. Nová značka bude platiť 10 rokov, farmári nebudú musieť obnovovať platnosť každé 3 roky ako doteraz. Zároveň však budú musieť takéto traktory a ďalšie samohybné stroje spĺňať základné bezpečnostné kritériá tak, aby sa mohli presúvať po cestách I. a II. triedy, keď pôjdu na pole.

Čítať viac

V regiónoch Slovenska budú jazdiť nové vlaky

V nasledujúcich dvoch rokoch pribudne na slovenských regionálnych tratiach až 21 nových dieselmotorových vlakových súprav. Moderné a bezpečné vlaky budú jazdiť v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Vlaky budú mať vozne s moderným a účelným dizajnom, s ekologickým osvetlením, kamerovým systémom, informačným systémom s displejmi a so zvukovou komunikáciou, s WiFi a elektrickými zásuvkami pre cestujúcich. Vlaky budú vybavené modernými bezbariérovými prvkami. Vo Zvolene v júni 2019 slávnostne vypravili prvý z nich. Európska komisia prispeje na vlaky sumou 63,6 milióna eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).
Čítať viac

Modernizáciu železnice Púchov – Považská Teplá preplatí Brusel

Modernizácia 16 kilometrov dlhého úseku medzi mestami Púchov a Považská Teplá bude preplatená z eurofondov. Grant, ktorý už schválila Európska komisia, má hodnotu viac ako 285 miliónov eur. Tento projekt je technicky, organizačne a investične veľmi náročnou stavbou. Trať sa po modernizácii skráti zo súčasných 18,742 km na necelých 16 km, pričom takmer celý medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica bude  vedený po novej trase. V rámci stavby sa budujú dva nové tunely a nové náročné mostné objekty železničného premostenia Váhu, derivačného kanála a vodného diela Nosice (14  nových mostov), 6 nových cestných mostov a 4 podchody pre cestujúcich.
Čítať viac

Vodná cesta po Dunaji bude rýchlejšia a bezpečnejšia

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a minister životného prostredia László Sólymos poklepali základný kameň projektu modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Prostredníctvom  projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo" bude vykonaná komplexná inovácia a modernizácia oboch plavebných komôr. Časté odstávky oboch plavebných komôr viedli k značným oneskoreniam prepráv v rámci vnútrozemskej vodnej dopravy. V Gabčíkove odštartovali aj projekt FAIRway Danube pokrstením vytyčovacieho a meracieho plavidla na zabezpečenie plavebnej dráhy po Dunaji. Projekt realizovaný v spolupráci šiestich krajín: Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko sa zameriava na zlepšenie podmienok plavebnej dráhy Dunaja a jeho splavných prítokov. Oba projekty sú financované z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF).
Čítať viac

Poznáme víťazov kampane Do práce na bicykli

Kampaň aj v tomto roku zaznamenala rekordnú účasť v podobe 12 687 prihlásených účastníkov v 3 779 tímoch z 1 405 spoločností, inštitúcií a firiem.  Registrovaní súťažiaci v 99 mestách a obciach na Slovensku najazdili na bicykli napriek nepriaznivému májovému  počasiu 1 026 837 kilometrov. Spolu s kolegami, ktorí dochádzali pešo a verejnou dopravou, ušetrili 333  ton oxidu uhličitého v porovnaní s cestou autom. Tohtoročnou novinkou kampane bola možnosť získať v rámci mobilnej aplikácie  údaje o najvyužívanejších trasách cyklistov. Každá samospráva ich tak  bude môcť efektívne využiť pri projektovej príprave cyklistickej infraštruktúry na svojom  území. Slávnostné vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli bolo spojené  s vyhlásením národnej kampane Európsky týždeň mobility 2019.
Čítať viac

Žiaci základných škôl si vyskúšali povolania v doprave

Ministerstvo dopravy a výstavby SR po Košiciach a Vrútkach zorganizovalo aj v Bratislave v spolupráci so železničnými spoločnosťami, regionálnymi partnermi a strednými odbornými školami dni kariérového poradenstva: Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU. Na podujatí boli okrem súťaží a prezentácií povolaní v doprave predstavené aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Cieľom tradičného podujatia je motivovať žiakov základných škôl, aby sa zamerali aj na dopravné a technické odbory, pretože štúdium dopravy je perspektívne, ponúka stabilitu a profesionálne uplatnenie.
Čítať viac

Slovensko láka na letnú turistickú sezónu

Na podporu letnej turistickej sezóny na Slovensku sa u našich susedov konalo viacero zaujímavých podujatí.  Na Festivale ambasád 2019, najväčšom outdoorovom podujatí v Prahe, mali návštevníci možnosť spoznať Slovensko prostredníctvom gastronómie. Ministerstvo v júni zabezpečilo aj informačno-prezentačnú cestu pre zástupcov šiestich českých médií s cieľom predstaviť TOP turistické atraktivity Banskoštiavnického regiónu. Trenčiansky región dostal priestor počas prezentácie v Prahe, na ktorej sa zúčastnilo približne 50 zástupcov médií, cestovných kancelárií a bloggerov. Letný kultúrny program v Bratislave bol prezentovaný rakúskym médiám vo Viedni. Najväčším ťahákom bol hudobný festival Viva Musica!

Ukončenie projektu Danube SKILLS

Zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR  sa zúčastnili na stretnutí projektových partnerov  pri príležitosti ukončenia projektu Danube SKILLS. Hlavným zameraním projektu bolo ukončiť roztrieštenosť poskytovania informácií podunajským prevádzkovateľom plavidiel vytvorením kontaktných miest, ktoré budú aj na Slovensku informovať potenciálnych užívateľov vnútrozemskej vodnej dopravy. Ministerstvo  bolo hlavnou projektovou manažérkou pozitívne hodnotené za promptné vybavenie žiadostí o zmenu projektového partnera i za ďalšiu plynulú implementáciu úloh v projekte, ktoré boli v kompetencii bývalej ARVD. V súvislosti s novými úlohami a kompetenciami ministerstva vidí hlavný projektový partner z Rumunska priestor na spoluprácu aj pri implementácii ďalších projektov.
Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk