Kontaminácia ohrozujúca zdravie sa pri výstavbe D4R7 nepotvrdila

Testy zeminy v násypoch diaľnice D4R7 nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Zároveň však konštatujú použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky potvrdiť s definitívnou platnosťou a aby bolo možné určiť rozsah problému, prebiehajú  dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Okrem uskutočnenia podrobnejších testov rezort dopravy aj kontroly Inšpekcie ministerstva životného prostredia a Štátneho stavebného dozoru budú úzko spolupracovať s políciou, ktorá sa týmito podozreniami o použití nevhodných materiálov takisto zaoberá. Po dokončení dodatočných testov bude možné zverejniť hodnotiacu správu. Ak sa potvrdia podozrenia, že materiál použitý v násypoch nebol taký, ako je povolený, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odniesť a použiť nový.

Čítať viac

Ministri krajín V4 rokovali o spoločných dopravných projektoch

Ministri dopravy členských krajín V4 v Bratislave rokovali o dopravných stavbách v novom programovom období EÚ. Zástupcovia krajín V4 presadzujú na európskej aj národnej úrovni, aby bolo na rozvoj dopravy alokovaných čo najviac zdrojov. Diskutovalo sa aj o otázke cezhraničného vymáhania pokút za neuhradené cestné poplatky od zahraničných vodičov. Smernica EETS, ktorá umožní toto vymáhanie, je už schválená. Transpozičná doba uplynie v októbri 2021. Keďže je táto problematika pre V4 aktuálna, ministri sa pokúšali nájsť spoločný spôsob, ako urýchliť riešenie vymáhania pokút od zahraničných vodičov. Na stretnutí prítomní podpísali aj spoločnú deklaráciu, ktorá je ďalším  dôležitým bodom pri rokovaniach o budúcej výstavbe vysokorýchlostnej železničnej trate, ktorá má spojiť všetky hlavné mestá krajín V4.

Čítať viac

Ministri dopravy kontrolovali výstavbu mosta v Komárne

Minister dopravy a výstavy Arpád Érsek s ministrom inovácií a technológií Maďarskej republiky Lászlóom Palkovicsom skontrolovali  výstavbu nového cestného mosta cez Dunaj. Most bude spájať slovenské Komárno s maďarským Komáromom. Momentálne sú vybudované umelé ostrovy pre mostné piliere.  Cez most povedie hlavná cesta s dvoma jazdnými pruhmi, na ktorú nadviažu príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. Po minuloročnom miernom meškaní v súčasnosti stavebné práce prebiehajú v plnom rozsahu. Projekt je financovaný s príspevkom z fondov EÚ cez Nástroj na prepájanie Európy. Ministri počas stretnutia podpísali aj Dohodu o vybudovaní mosta medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk. Stavba bude v mieste pôvodného mosta  zničeného počas 2. svetovej vojny. Most bude určený pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu do maximálnej celkovej hmotnosti 3,5 t, ale aj pre peších a cyklistov.

Čítať viac

Notifikácie o konci platnosti TK a EK bude posielať ministerstvo skôr

Ministerstvo dopravy zaevidovalo v máji zvýšené čakacie lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Tento stav je dôsledkom zvýšeného odborného dozoru spojeného s využitím monitorovacích záznamových zariadení druhej generácie, ktoré sa zaviedli na základe zákona. Zámerom tejto zmeny je, aby sa  kontroly robili poctivejšie a aby na cestách jazdili bezpečnejšie autá. Súčasne sa potvrdzuje, že rozhodnutie rezortu dopravy zvýšiť kapacity siete STK z minulého roka bolo správne. Keďže tieto stanice sa ešte len budujú, ministerstvo reagovalo na zvýšený nápor na STK úpravou v notifikáciách, ktoré registrovaných vodičov včas upozornia na končiacu sa platnosť technickej a emisnej kontroly. SMS alebo e-mailové upozornenia budú odosielané prevádzkovateľom vozidiel, ktorí sa zaregistrovali na stránke www.jiscd.sk v lehotách 30 a 60 dní pred koncom platnosti kontrol.

Čítať viac

Minister Arpád Érsek vyhlásil ďalšie kolo výzvy na zatepľovanie starších rodinných domov

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek 15. mája 2019 oznámil vyhlásenie piatej výzvy č. Z5/2019  na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Žiadosti bude možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára na webovej adrese www.zatepluj.sk od 17. júna 2019
od 8.00 hod. do 30. septembra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí. V piatom kole výzvy už neplatí podmienka, že zatepľovanie musí realizovať licencovaná firma. Naďalej však musí žiadateľ predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia. Na dokumentáciu ministerstvo prispieva sumou 800 eur, na zateplenie získa úspešný žiadateľ dotáciu do výšky 40 %
z oprávnených nákladov, maximálne však 8 000 eur.

Čítať viac

Máj v znamení bicyklov

Mesiac máj je už tradične mesiacom cyklistickej dopravy. Dospelí odštartovali svoju kampaň  Do práce na bicykli už v úvode mesiaca. Tento rok sa zapojilo rekordných 12 687 účastníkov, čo je o 1 626 viac ako minulý rok. Kampaň určená pre žiakov a študentov sa začala v polovici mesiaca, konkrétne od 13. mája.  Materské, základné aj stredné školy sa mohli  zapojiť do populárnej kampane Do školy na bicykli – škola priateľská k bicyklom a ukázať tak, že aj oni chcú prichádzať zdravo a ekologicky do svojich škôl. Ministerstvo dopravy a výstavby chce kampaňou podporiť zdravú mobilitu detí. Jej cieľom je znížiť dopravné zaťaženie ulíc v okolí školy a fenomén tzv. ,,mamataxi“, ktorý v čoraz väčšej miere ochudobňuje deti o prirodzený pohyb. Zároveň je cieľom naučiť deti environmentálnej priateľskej doprave bez nutnosti využívania automobilov na krátke jazdy.

Čítať viac

Krajiny V4 predstavili turistický potenciál v Tbilisi

V gruzínskom Tbilisi sa 2. mája uskutočnil turistický workshop krajín V4, ktorý organizačne a finančne zabezpečovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zámerom bola propagácia spoločných turistických produktov krajín V4 a taktiež predstavenie najatraktívnejších možností cestovného ruchu v jednotlivých krajinách. Úlohou slovenského zastúpenia bola prezentácia najzaujímavejších destinácií, zaangažovanie gruzínskych turistických subjektov v práci na slovenskom trhu a podpora spolupráce slovenských a gruzínskych subjektov cestovného ruchu. Zástupcovia  domácich firiem prejavili záujem predovšetkým o kúpele a mestský cestovný ruch, historické a prírodné pamiatky a tiež  o aktívnu dovolenku v lete a zime.

Slovensko na EUROPE DAY v Prahe

Pri príležitosti osláv 15. výročia  vstupu Českej republiky do Európskej únie sa uskutočnil  9. mája v Prahe tradičný open-air festival EUROPE DAY. Podujatie oslavujú členské štáty EÚ od roku 1985. Krajiny sa prezentovali v stánkoch prostredníctvom propagačných materiálov, degustáciou národnej gastronómie a ukážkami kultúrneho programu. V rámci slovenského stánku bol najväčší záujem o mapy Slovenska, To najlepšie o Slovensku,  Poklady UNESCO, mapu Bratislavy a Sprievodcu Vysokými Tatrami. Návštevníci sa zaujímali aj o MS v ľadovom hokeji, ktoré štartovali na Slovensku o deň neskôr. V rámci projektu Poznej světové dědictví UNESCO,  „Folklór v máji“ sa slovenské pamiatky prezentovali aj na ďalšom podujatí západných susedov  v Telči.


Ministerstvo opäť motivuje žiakov na štúdium dopravy

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc SR, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov a stredných dopravných škôl. Prvé z podujatí pod názvom „Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU“ sa konalo 4. a 5. mája v priestoroch Košického rušňového depa. Druhá zastávka s projektom sa uskutočnila 16. mája vo Vrútkach.  Návštevníci si mohli pozrieť železničné modely, vyskúšať rušňový trenažér, otestovať svoje znalosti v dopravných kvízoch a so špeciálnymi okuliarmi vyskúšať, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. Dni kariérového poradenstva sa budú konať aj v Bratislave v STM Múzeu dopravy 25. júna  a v Trnave na železničnej stanici 3. októbra.
Čítať viac

Havarijné cvičenie pri preprave rádioaktívnych materiálov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súčinnosti s Prezídiom HaZZ a Krajským riaditeľstvom HaZZ v Trnave pripravilo havarijné cvičenie, zamerané na riešenie núdzových situácií pri preprave rádioaktívnych materiálov. Praktický nácvik pre prvozasahujúcich príslušníkov HaZZ sa uskutočnil v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Malackách. Zinscenovaná bola dopravná nehoda viacerých vozidiel, pričom jedno z nich prepravovalo rádioaktívne materiály. Pri nácviku sa preveril manažment výmeny zasahujúcich osôb, spôsob zistenia prítomnosti kontaminácie a lokalizácie rádioaktívnych materiálov, ako aj postupy pri následnej dekontaminácii.  Z pohľadu radiačnej ochrany bolo cvičenie zvládnuté na veľmi dobrej úrovni a zároveň sa preverila funkčnosť pohotovostnej služby radiačnej ochrany MDV SR.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk