Rýchlostná cesta R7 je tesne pred dokončením

Rýchlostná cesta R7 je tesne pred ukončením výstavby. Na úsekoch od Ketelca po Holice, ktoré majú byť sprístupnené ako prvé,  sa v súčasnosti ukončujú práce potrebné pre kolaudáciu, aby cesta mohla byť otvorená pre verejnosť. Koncesionár predpokladá, že povolenie na predčasné užívanie úseku od Šamorína po Ketelec a nadväzujúca časť D4 od Ketelca po Rovinku by mohlo byť vydané  koncom marca. Napredujú aj práce na ostatných častiach rýchlostnej cesty R7 a na diaľnici D4. Výnimkou je násyp na D4 pri Jarovciach, kde sa práce zastavili kvôli použitiu nevhodných materiálov pri výstavbe. Rezort dopravy robí intenzívne aj na prepojení D4 na D1. Podpísala sa zmluva so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

Čítať viac

Modernizovaná križovatka na hlavnom ťahu zlepší dopravu v Prešove

Po dokončení tzv. malého obchvatu bola za účasti ministra Arpáda Érseka slávnostne do plnej prevádzky uvedená aj posledná z troch kritických križovatiek v meste Prešov. Napriek tomu, že modernizácia tejto križovatky nepatrila svojím rozsahom medzi komplikované stavebné akcie, jej náročnosť zvyšovalo situovanie stavby v centre krajského mesta v úseku s mimoriadne silným dopravným zaťažením. Zložitosť technického riešenia bola navyše znásobená množstvom podzemných inžinierskych sietí v zábere staveniska. Stavebné práce sa realizovali za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením. V rámci výstavby sa cesta rozšírila o jeden pruh, rekonštruoval sa aj most, ktorý je súčasťou križovatky. Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru vo výške 7 miliónov eur bola financovaná z európskych fondov ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Čítať viac

V Komárne sa začína modernizovať cesta na hranici, finalizujú aj práce na  moste

Cesta I/64 na hraničnom priechode v Komárne dostane nový vzhľad. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek poklepkal základný kameň prestavby bývalého colného priestoru. Súčasne si zhotoviteľ stavby prevzal stavenisko. V tomto priestore sa postavia dve moderné okružné križovatky. Jedna nahradí pôvodnú križovatku na tejto komunikácii a druhá bude slúžiť ako výjazd z parkoviska pred napojením na cestný most smerom do Maďarska.  Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.  Minister Érsek osobne skontroloval aj výstavbu najvyššieho mosta na celom toku Dunaja, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom. Stavbári využívajú priaznivé počasie na dobudovanie ríms, obrubníkov, zábradlí, na dokončenie náterov, osvetlenia, atď. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy.
Čítať viac

Práce na Vážskom moste pokračujú

Minister dopravy Arpád Érsek kontroloval stavebné práce na Vážskom moste v Komárne. Voda v rieke poklesla a zhotoviteľ tak mohol zabetónovať dosku v ostrovčeku a začať umiestňovať panely. Po podopretí   bude môcť po Vážskom moste jazdiť aj nákladná doprava. Predpokladaný termín ukončenia prác na podopretí je máj 2020, zhotoviteľ ich plánuje zavŕšiť ešte pred týmto dátumom. Podopretie mosta je dočasné, súčasne sa pripravuje nová rekonštrukcia celého Vážskeho mosta. Komplexnej rekonštrukcii bude predchádzať vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie, získanie potrebných povolení a súťaž na zhotoviteľa. Rezort dopravy predpokladá, že rekonštrukčné práce sa začnú v budúcom roku.

Čítať viac

V okolí Žiliny začnú pribúdať nové regionálne vlaky

V Žilinskom kraji pribudne v troch najbližších rokoch až 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu. Prvú z týchto vlakových súprav predstavili verejnosti vo Vrútkach. V rámci projektu budú dodané dve verzie elektrickej jednotky, a to 13 kusov elektrických jednotiek s kapacitou minimálne 220 miest a 12 kusov elektrických jednotiek s kapacitou minimálne 300 miest. Európska komisia schválila na projekt nákupu 25 elektrických ucelených jednotiek z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) príspevok vo výške 134,5 milióna eur. Medzi ďalšie plánované eurofondové investície do železničnej dopravy patrí dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 kusov elektrických jednotiek a výstavba troch stredísk technicko-hospodárskej údržby vlakov v Nových Zámkoch, Zvolene a v Humennom. 

Čítať viac

Návštevnosť Slovenska v roku 2019 dosiahla nový rekord

Podľa najnovších štatistík zavítalo na Slovensko v roku 2019 až 6 432 934 turistov. Oproti roku 2018 ide o 15-percentný nárast. Aj tieto čísla potvrdzujú, že cestovný ruch na Slovensku zažíva svoje najlepšie časy. Narastá pritom počet domácich aj zahraničných turistov. V roku 2019 počet domácich návštevníkov ubytovacích zariadení dosiahol takmer 4 milióny (3 957 840), čo je zvýšenie o 18,5 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Počet zahraničných turistov narástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 9,7 %.  V roku 2019 narástol aj počet prenocovaní v našich ubytovacích zariadeniach o viac ako 14 %. Priemerný počet prenocovaní zostal na minuloročnej úrovni, turisti sa na Slovensku zdržali v priemere 2,8 noci. Slovensko ako turistickú destináciu tradične vyhľadávajú najmä turisti z okolitých krajín. Rastúcim číslam napomáha aj aktívna účasť ministerstva na rôznych podujatiach a veľtrhoch s heslom Dovolenka na Slovensku - Dobrý nápad! Vo februári sa Slovensko zúčastnilo aj najväčšej výstavy cestovného ruchu v celom Pobaltsku - BALTTOUR 2020.
Čítať viac 

V prvej cyklovýzve uspelo 61 žiadateľov, na projekty si rozdelia 13 miliónov eur

Z historicky prvej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky postavia úspešní žiadatelia 50 kilometrov cyklotrás, vypracujú  projekty na vybudovanie ďalších 50 km cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1 200 odkladacích miest pre bicykle. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov na svojej webovej stránke  a začalo podpisovať  zmluvy s úspešnými subjektmi. Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených 6 miliónov eur, ale pre veľký záujem ministerstvo dotáciu navýšilo o ďalších 7 miliónov eur. Ministerstvo zároveň od  1. marca 2020 spúšťa registráciu do kampane Do práce na bicykli. Do 18. apríla sa budú môcť do projektu registrovať samosprávy. Jednotlivé súťažné družstvá budú mať otvorenú registráciu až do 7. mája . Celý mesiac máj potom budú využívať na cestu do práce bicykel, chôdzu alebo verejnú osobnú dopravu. 

Čítať viac

Príspevky na zateplenie  a výstavbu rodinných domov mali v minulom roku veľký ohlas

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 15. mája 2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Vlastníci rodinných domov mali možnosť podávať žiadosti od 17. júna do 30. septembra 2019. Z 265 žiadostí bolo k 21. 02. 2020 vydaných 179 rozhodnutí o prerušení konania a žiadateľom bol rezervovaný príspevok v celkovej výške 1 575 200 eur, 33 rozhodnutí o poskytnutí príspevku žiadateľom v celkovej výške 224 902,84 eura, 43 žiadostí bolo neúspešných a pri 10 žiadostiach prebieha konanie o poskytnutí príspevku. Dňa 1. augusta 2019 vyhlásilo ministerstvo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie od 2. septembra do 15. októbra 2019. O príspevok vo výške 8 000 eur malo záujem 480 žiadateľov. Z nich bolo k 21. 02. 2020 vydaných 382 rozhodnutí o poskytnutí príspevku v celkovej výške 3 056 000 eur, k 78 žiadostiam nebol poskytnutý príspevok a pri zvyšných 20 žiadostiach prebieha konanie. Vzhľadom na úspešnosť oboch projektov  plánuje ministerstvo zverejniť ďalšie výzvy aj v roku 2020.

Čítať viac

3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky
 
V dňoch 19. a 20. februára 2020 sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastnené štáty vrátane Slovenskej republiky sa na konferencii prihlásili k tzv. Štokholmskej deklarácii, podľa ktorej sa majú krajiny usilovať znížiť v rokoch 2021 až 2030 počet úmrtí a počet ťažkých zranení pri dopravných nehodách o 50 % v porovnaní s ich počtom z roku 2020 s cieľom dosiahnuť do roku 2050 tzv. víziu nula – víziu nulového počtu usmrtení a ťažkých zranení na cestách. Slovenskú republiku na konferencii v Štokholme zastupovali zástupcovia ministerstva dopravy a výstavby a J. E. Martina Balunová, veľvyslankyňa SR vo Švédsku.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk