Minister dopravy Arpád Érsek robil odpočet za dva roky pôsobenia vo funkcii

Po dvoch rokoch vo funkcii ministra dopravy sa Arpádovi Érsekovi podarilo veľa vecí zlepšiť. V rámci svojho pôsobenia dosiahol vyriešenie viacerých kritických problémov na diaľničných úsekoch, ale aj rozbehnutie prípravy nových diaľnic a rýchlostných ciest. Za dva roky pôsobenia v rezorte budú vyhlásené súťaže na viac ako 200 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest Takisto bolo venovaná pozornosť kritickým úsekom na cestách prvej triedy, výstavbe nových obchvatov alebo situácii na železnici, kde je treba dobehnúť zanedbané investície z minulosti. Ministerstvo okrem toho presadilo niekoľko zmien v legislatíve, intenzívne sa pracuje na príprave nového stavebného zákona. Slovensko zároveň počas posledných dvoch rokoch dosahuje rekordné čísla v návštevnosti. Veľa z týchto úspechov sa podarilo dosiahnuť aj vďaka tomu, že sa veľmi efektívne čerpajú európske peniaze.

Čítať viac

Premiér Peter Pellegrini bol na kontrolnom dni na ministerstve dopravy spokojný

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek je v zložitej situácií, kedy musí riadiť jeden z najväčších a zároveň aj najnáročnejších rezortov. Predseda vlády SR Peter Pellegrini  počas kontrolného dňa na ministerstve dopravy zhodnotil, že sa mu to úspešne darí, ale stojí pred ním ešte veľa výziev, ktoré treba vyriešiť, aby sa situácia v doprave aj naďalej zlepšovala. Osobitnú pozornosť treba venovať nielen diaľniciam a železniciam, ale aj cestám prvej triedy, ktoré sú pre ľudí mimoriadne dôležité. Minister s premiérom sme sa dohodli, že spoločne budú hľadať systémové riešenia ako zvýšiť rozpočet na opravu a údržbu ciest prvej triedy. Mohlo by ísť až o sumu 200 miliónov eur počas nasledujúcich štyroch rokov.

Čítať viac

Ministri V4 podpísali spoločnú deklaráciu o vysokorýchlostnej trati

V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke rokovali 1. októbra ministri o možnostiach financovania spoločných dopravných zámerov prostredníctvom Európskej investičnej banky a o výstavbe vysokorýchlostnej trate. Vysokorýchlostná sieť by mala spojiť mestá Varšavu, Prahu, Bratislavu a Budapešť.  Cestujúcim by priniesla podstatné zníženie času prepravy medzi týmito štyrmi krajinami a skutočnú alternatívu k cestnej a leteckej doprave. O spolupráci pri rozvoji vysokorýchlostnej železničnej siete v strednej Európe podpísali ministri krajín vyšehradskej skupiny aj  spoločnú deklaráciu.  
Čítať viac

Ministerstvo pridáva nové vlakové spojenia

Rezort dopravy opätovne zvýšil kapacitu na vysoko frekventovanom úseku trate Dunajská Streda – Bratislava. Od 1.októbra tam v pracovných dňoch premáva nový osobný vlak. Ministerstvo však postupne pridáva nové vlakové spojenia nielen do okolia Bratislavy. Na 74 – kilometrov dlhú trať medzi Zvolenom a Šahami sa od januára 2019 vrátia osobné vlaky. Premávať budú zatiaľ v pracovných dňoch na úseku Zvolen – Krupina, resp. Dudince – Šahy. Trať po 15 rokoch opäť začne slúžiť cestujúcej verejnosti, čím sa a prispeje k lepšej mobilite jej obyvateľov  a obnoví sa život v tomto regióne.

Čítať viac

Európska komisia schválila nové projekty na dopravu

Príprava projektov s podporou EÚ sa nám darí. Do Žilinského kraja postupne pribudne v rokoch 2019-2021 až 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu. Európska komisia schválila na tento projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) príspevok vo výške 134,5 milióna eur. Novinkou  z oblasti železníc je aj zazmluvnenie veľkého projektu modernizácie železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Teplou. Ďalšia dobrá správa pre diaľničné projekty prišla uplynulý týždeň z Bruselu. Európska komisia dala definitívne zelenú ďalším dvom dôležitým  projektom: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Zároveň je definitívne potvrdené, že Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach bude zaplatený z prostriedkov Európskej únie.

Čítať viac

Vláda rozhodne o budúcnosti bratislavského letiska

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dalo do pripomienkového konania návrh projektu budúceho fungovania Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Štúdia uskutočniteľnosti ako najlepší variant určuje koncesiu strategickému partnerovi formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Zabezpečiť má rozvoj letiska, zvýšiť konkurencieschopnosť a priniesť ďalšie investície do infraštruktúry. Koncesia predpokladá medzinárodný tender s účasťou skúsených investorov.  Trvanie zmluvy sa navrhuje na obdobie 30 rokov a jej predmetom bude  prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska, investície do obnovy infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby BTS a povinnosť úhrady koncesných poplatkov do štátneho rozpočtu. Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS), aj v prípade odobrenia koncesie vládou  naďalej  zostáva v rukách štátu.
Čítať viac

Na letisku Žilina nacvičovali reakciu na leteckú nehodu

V stredu 17.októbra  sa na Letisku Žilina v Dolnom Hričove spustili sirény na letiskovej veži. Prebiehalo  tu súčinnostné cvičenie záchranných zložiek pri simulovanej leteckej nehode. Pri cvičení bol po prvýkrát použitý bývalý vládny špeciál odstavený priamo na ploche letiska a niektoré záchranné akcie budú prebiehali priamo v ňom. Cieľom cvičenia bolo prakticky precvičiť činnosť záchranných zložiek letiska, ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému a iných podporných zložiek, pri riešení leteckej nehody po jej vzniku a odstraňovaní jej následkov.


Slovensko sa prezentovalo u susedov, aj v ďalekom Singapure

Sekcia cestovného ruchu napriek rastúcemu záujmu zo strany zahraničných návštevníkov aj v októbri nezaháľala v propagácii Slovenska ako atraktívnej krajine pre turistov. V rámci projektu Prezentácií cestovného ruchu Slovenska v Nemecku sa od 1. do 4. októbra konala Roadshow v Berlíne, Lipsku a Mníchove. Prezentácia Slovenska bola zameraná okrem iného  na turistické zaujímavosti v Bratislave a Košiciach aj v súvislosti s konaním MS v hokeji 2019 a pripravovaným priamym leteckým spojením Košíc a Düsseldorfom a Mníchovom. Po prvýkrát  sme sa prezentovali na medzinárodnom golfovom veľtrhu IGTM v Ľubľane ako atraktívna krajina, s vynikajúcimi podmienkami pre tento šport. U našich západných susedov sme boli v Karlových Varoch hlavným partnerom na najstaršom medzinárodnom festivale s tematikou cestovania TOURFILM – 51. ročník, vo Viedni sa za prítomnosti hudobníka Petra Lipu rakúski novinári dozvedeli o podujatí Bratislavské jazzové dni 2018. Tretí októbrový víkend sme boli súčasťou najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku, WORLD TRAVEL SHOW 2018.Slovensko sa predstavilo aj na prestížnom veľtrhu v Singapure, pod názvom ITB Asia 2018.


Štúdium dopravných odborov má perspektívu

Budúci stredoškoláci sa aj počas tejto jesene oboznámili s možnosťami štúdia na stredných odborných školách so zameraním na dopravu. Podujatie „Kam po skončení základnej školy - Študuj dopravu“ sa uskutočnilo 19. októbra v priestoroch STM Múzea dopravy v Bratislave. Program podujatia zahŕňal predstavenie možností štúdia s dopravným zameraním v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Žiaci sa oboznámili s povolaniami v železničnej a cestnej doprave. Vstúpili do  priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a videli možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené boli aj videoprojekcie, ukážky poskytnutia prvej pomoci, či simulátor prevrátenia vozidla.
Čítať viac

Štát a samosprávy podporujú udržateľný rozvoj miest

16. októbra v Bratislave zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom konferenciu s názvom „Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy“. Cieľom spoločného podujatia bolo informovať o dokumentoch, ktoré sú zamerané na pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Dokumenty ako vládou prijatá Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 a aktualizovaná Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy majú národnú pôsobnosť a ich napĺňanie spolu úzko súvisí. Na konferencii zároveň odzneli informácie o programe Európskej územnej spolupráce URBACT, ktorý má podporiť spoluprácu miest.
Čítať viac

Školiace strediská posádok námorných lodí prešli kontrolou

V spolupráci s Ministerstvom námorného hospodárstva a vnútrozemskej plavby Poľska a Námornými úradmi v Štetíne a Gdyni bola v októbri vykonaná kontrola školiacich stredísk členov lodných posádok. Kontrola a uznávanie poľských školiacich stredísk vyplýva zo skutočnosti, že v SR neexistujú školiace strediská, ktoré by pokrývali všetky kvalifikačné kurzy požadované medzinárodným dohovorom a smernicou o minimálnej úrovni výcviku námorníkov. Z uvedeného dôvodu je uznanie zahraničných školiacich stredísk jedinou možnosťou udržania kvalifikácie občanov SR ako členov posádok námorných lodí. Vo všetkých školiacich strediskách bola skonštatovaná vysoká úroveň a dôsledné dodržiavanie výcvikových programov, dokumentačných a procesných postupov ich schválenia, kontinuálneho monitoringu a organizačných a personálnych zabezpečení kvalifikačných kurzov podľa STCW a ustanovení smernice EP a Rady 2008/106/ES o minimálnej úrovni výcviku námorníkov.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list