Most pri Bratislave sa dočkal obchvatu

Dopravou preťažená obec Most pri Bratislave sa po mesiacoch stavebných prác dočkala pozitívnej zmeny. Pre motoristickú verejnosť bol 26. septembra slávnostne a s časovým predstihom otvorený obchvat obce. Takmer 5 kilometrov dlhý obchvat Mosta pri Bratislave (preložky cesty II/572) bude po dokončení celého projektu napojený na diaľnicu D4 mimoúrovňovou križovatkou Podunajské Biskupice. Realizácia tejto časti PPP projektu D4/R7 zabezpečila odklon tranzitnej dopravy mimo intravilánu obce Most pri Bratislave, očakáva sa zníženie dopravného zaťaženia. To bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a zníženie hluku a exhalátov v obci. Štát za vybudovanie preložky II/572 bude platiť koncesionárovi platbu až po otvorení nadväzujúcich úsekov D4 smerom na Jarovce a Raču.

Čítať viac

V okolí Komárna pribudnú nové a zmodernizované cesty

V Komárne a jeho okolí sa realizuje a pripravuje viacero cestných projektov. Po oprave kruhovej križovatky na ceste I/63 vo Veľkom Mederi sa medzi touto obcou a Medveďovom pripravuje výmena starej betónovej vozovky za asfaltovú na viac ako desaťkilometrovom úseku cesty I/13. Medzi týmito obcami sa zrekonštruujú aj štyri križovatky, ktoré prispejú k bezpečnejšej a plynulejšej premávke. Dopravu v Komárne odľahčí pripravovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Popri stavbe nového mosta, ktorý odbremení preťažený Alžbetin most a spojí mestá Komárno a Komárom, sa pripravuje aj kompletná rekonštrukcia 64-ročného Vážskeho mosta. Rekonštrukčné práce sú nutné najmä z dôvodu celkovej životnosti mosta.

Čítať viac

Ministri dopravy hovorili o dopravných koridoroch v Európe

Na septembrovom  29. ekonomickom fóre v poľskej Krynici sa diskutovalo o prepojení severu s juhom Európy. V prípade cezhraničných projektov sú nevyhnutné intenzívne diskusie medzi zainteresovanými štátmi. Spoločným cieľom dotknutých krajín je jeden funkčný a prepojený dopravný systém, ktorý umožní bezproblémovú prepravu tovaru a osôb využívajúc viaceré druhy dopravy.

Ministerstvo dopravy a NAKA začali kontroly v autoškolách

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) začalo kontrolné akcie vo vybraných autoškolách, ktoré sa podieľali na vydávaní vodičských oprávnení pre osoby bez toho, aby sa fyzicky zúčastňovali na výučbe a výcviku. Vodičské kurzy boli vykonávané fiktívne pre vodičov osobných a nákladných vozidiel, ako aj autobusov a traktorov. NAKA už v tejto súvislosti zadržala niekoľko osôb podozrivých z brania úplatkov. Ministerstvo bude naďalej intenzívne vykonávať kontrolnú činnosť v autoškolách a prísne postihovať protizákonné konanie. Takéto počínanie autoškôl  totiž môže mať fatálne následky, keďže osoba, ktorá sa nezúčastnila  na teoretickom ani praktickom výcviku, ohrozuje seba, a hlavne iných účastníkov cestnej premávky.

Čítať viac

Na diaľnici D1 pri Poprade sa testuje najvyššia dovolená rýchlosť 140 km/h

Počas októbra bude na úseku diaľnice D1 Poprad, východ – Beharovce najvyššia dovolená rýchlosť 140 km/h. Ministerstvo dopravy a výstavby chce zistiť, aké bude správanie vodičov. 38 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 pri Poprade spĺňa všetky stavebné, technické a bezpečnostné predpoklady na vyššiu dovolenú rýchlosť. Ďalším úsekom, ktorý v budúcnosti prichádza do úvahy na otestovanie vyššej rýchlosti, je úsek D1 Trnava – Trenčín. Tento úsek však pre vysokú intenzitu dopravy aktuálne dopravná polícia neodporučila. Na ďalšom vybranom diaľničnom úseku Prešov – Košice   prebiehajú stavebné práce súvisiace so stavbou Budimír – Bidovce.
Čítať viac

Fanúšikovia cyklodopravy môžu žiadať rezort dopravy o dotácie

 Cyklisti môžu žiadať Ministerstvo dopravy  a výstavby SR o dotácie na svoje projekty. V septembri bola  vyhlásená výzva, v rámci ktorej bude medzi projekty na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky rozdelených šesť miliónov eur. Výzva je zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie, ale aj na výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov.  Výzva na predkladanie projektov je rozdelená do troch oblastí, z ktorých každá sa sústredí na inú oblasť podpory. Termín na predkladanie žiadostí je stanovený do 31. októbra tohto roku.

Čítať viac

Rezort dopravy vychováva žiakov k ekologickej doprave

Do tohtoročného Európskeho týždňa mobility sa  aktívne zapojilo aj ministerstvo dopravy. Na parkovisku rezortu  už po druhý raz prebehlo podujatie pod názvom Detský deň mobility, kde sa žiaci materských a základných škôl oboznámili  s ekologickými alternatívami individuálnej automobilovej dopravy. Deťom sa predstavili železničné spoločnosti, ktoré informovali o ekologických výhodách cestovania vlakmi, jazdu na bicykli do školy deťom predstavilo občianske združenie Cyklokoalícia, praktickú znalosť dopravných predpisov si žiaci precvičili na dopravnom ihrisku pod vedením dopravného policajta. Policajný zbor poskytol tiež základné rady v oblasti prevencie a bezpečnosti cestnej premávky. Dopravný podnik Bratislava predstavil žiakom fungovanie hromadnej dopravy v Bratislave.
Čítať viac

Ministerstvo prebralo záštitu nad dopravným prieskumom

Prieskum v rámci projektu Európskeho rámcového programu H2020 „MoTiV - Mobility and Time Value“  má za úlohu zistiť, ako jednotlivci hodnotia cestovný čas. Zber údajov prebieha do konca októbra a jeho hlavným cieľom je zistiť a analyzovať dopravné charakteristiky obyvateľstva prostredníctvom  názorov a spätnej väzby na rôzne otázky, ktoré súvisia s dopravou a mobilitou. Mestá môžu vďaka tomuto projektu získať údaje, ktoré bude možné využiť napríklad v procese dopravného plánovania, zlepšenia verejnej dopravy, ako aj pre plány udržateľnej mobility. Samotný prieskum sa realizuje prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si účastníci nainštalujú do mobilného telefónu. Európsky projekt mobility vedie medzinárodný tím expertov zo Žilinskej univerzity v spolupráci so slovenskými kolegami.
Čítať viac

Slovensko zaujalo v Kolíne nad Rýnom aj Prahe

Slovensko sa prezentovalo na najvýznamnejšom kongrese nemeckého priemyslu cestovného ruchu zameraného na cestovné kancelárie a touroperátorov „FVW Kongress 2019“ v Kolíne nad Rýnom. 22. ročník priniesol nové ponuky, digitálne trendy z oblasti cestovného ruchu. Návštevníci kongresu,  ktorí navštívili slovenskú expozíciu, sa zaujímali najmä o informácie týkajúce sa kúpeľných a relaxačných pobytov, pobytov na horách, komplexných možností aktívnej dovolenky a cykloturistiky, ponuky kempingov či kultúry a UNESCO pamiatok. Počas dvoch dní sa v rámci akcie Slovenské dni na pešej zóne Anděl v Prahe predstavilo aj 13 slovenských regiónov. Podujatie v Prahe navštívilo viac ako 50-tisíc ľudí. Na pódiu prebiehali súťaže o zaujímavé hodnotné ceny – pobytové vouchery na Slovensku a regionálne produkty zo Slovenska.

Ruskí touroperátori spoznávali slovenské kúpele

V dňoch 15. – 20. septembra 2019 organizovalo Zahraničné zastúpenie CR SR v Moskve v spolupráci s MDV SR famtrip ruských touroperátorov a cestovných kancelárií na Slovensku. Hlavnou témou bolo zoznámenie sa s vybranými slovenskými liečebnými kúpeľmi, ktoré má v svojej ponuke ruský touroperátor DeVisu a ktoré predáva prostredníctvom svojich agentov v európskej časti Ruska. Jedenásť predstaviteľov ruských turistických firiem navštívilo Kúpele Dudince, Diamant Dudince, Kúpele Lúčky, Aphrodite Rajecké Teplice, Kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice, SLK Piešťany. Zároveň mali zástupcovia ruských turistických organizácií a cestovných kancelárií možnosť prezrieť si Bratislavu.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk