Celý severný obchvat Prešova bude v plnom profile

Vláda na základe podnetu ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka schválila výstavbu druhej časti rýchlostnej cesty R4 v Prešove v plnom profile. Druhá etapa obchvatu tak plynulo nadviaže na nedávno rozostavanú prvú etapu obchvatu mesta, ktorý sa tiež stavia v plnom profile. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa bude môcť začať súťaž na zhotoviteľa už v prvej polovici budúceho roka. Úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat druhá etapa bude mať po svojom dokončení 10,2 kilometra a jeho súčasťou bude aj 1,8 kilometra dlhý tunel Okruhliak. Celkový náklad na jeho výstavbu pred spustením súťaže sa odhaduje na úrovni 263 miliónov eur. Rýchlostná cesta by mala byť dokončená v roku 2024.

Čítať viac

Juhozápadný obchvat Prešova preplatí Európska únia

Európska komisia nám schválila veľký projekt výstavby diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Ide o veľmi náročný projekt. Úsek má iba sedem kilometrov, ale takmer tretina diaľnice bude viesť na mostoch a druhá tretina v tuneli. Stavia sa niekoľko veľkých a komplikovaných križovatiek a celková dĺžka ciest na týchto križovatkách je väčšia ako dĺžka samotného úseku. Súčasťou projektu je aj nové stredisko správy a údržby diaľnic pre východné Slovensko. Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne až 80 percent času oproti pôvodnej trase cez mesto. Plánované odovzdanie diaľnice do prevádzky je v lete 2021. Celkové náklady projektu financované v rámci OPII sú viac ako  327 miliónov eur bez DPH.

Čítať viac

Minister Arpád Érsek rokoval s maďarským kolegom o rozvoji  cestnej a železničnej dopravy

Ministri Arpád Érsek a László Mosóczi hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Priame železničné spojenie z Komáromu do Bratislavy, z Miskolca do Slovenského Nového Mesta a Košíc či obnovenie trate zo Šiah do Drégelypalánku sú zatiaľ projektmi v rovine úvah, na ktorých majú začať pracovať expertné tímy. V oblasti cestnej infraštruktúry si obe strany vymenili informácie o pripravovaných infraštruktúrnych projektoch cestných prepojení na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. Ide napr. o cezhraničné prepojenie  rýchlostnej cesty R3 a maďarskej diaľnice M2 v Šahách či o most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, na ktorého stavbu by malo byť na jeseň vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rokovania je dohoda, že o plánoch na cestné prepojenia budú pravidelne rokovať expertné tímy.

Čítať viac

Dodávatelia na výstavbe tunela Višňové dostali svoje peniaze

Firmy, ktoré budovali úsek s tunelom Višňové, sú už takmer všetky vyplatené. Z celkového objemu záväzkov je vyplatených už takmer 90 percent. Aj toto bola jedna z našich podmienok dohody o ukončení kontraktu so zhotoviteľom úseku D1 Salini Impregilo – Dúha. Minister dopravy Arpád Érsek osobne dozeral na vyplatenie subdodávateľov. V mnohých prípadoch ide o menšie firmy, pre ktoré by nevyplatenie takejto zákazky mohlo byť likvidačné. Zároveň sa pracuje na vyhlásení súťaže na dokončenie stavby.

Čítať viac

Ministerstvo dopravy spúšťa prvú vlakovú súťaž na výber dopravcu na trati Žilina – Rajec

Rezort dopravy spúšťa dlhoočakávanú liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas obdobia 10 rokov. Ministerstvo dopravy si od liberalizácie sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, a predovšetkým lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich. Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať Bratislava – Komárno a Košice – Moldava nad Bodvou. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k tratiam, ktoré majú potenciál do budúcnosti.
Čítať viac

Podtatranský vlak medzi poľskou Muszynou a Popradom mal veľký úspech

Podtatranský vlak ako rýchle spojenie spájajúce aj Kežmarok a Starú Ľubovňu, premával cez letné prázdniny počas víkendov. Toto nové slovensko- poľské dopravné prepojenie bolo zaradené do cestovného poriadku vo verejnom záujme a bolo dotované ministerstvom dopravy. Ministerstvo dopravy sa tri roky snažilo zaviesť toto cezhraničné spojenie v záujme zjednodušenia cestovania, podpory regiónov a cestovného ruchu, kde rezort videl jasne rastúci potenciál. Na základe poznatkov z prevádzkovania tohto vlaku je po Vysokých Tatrách najväčší záujem o Starú Ľubovňu, ale najväčší ohlas medzi poľskými cestujúcimi bol na možnosť vychutnávať si samotnú jazdu s výhľadom na tatranské končiare.

Čítať viac

Ministerstvo vyhlásilo prvú výzvu na príspevok na nové rodinné domy

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek 1. augusta  oznámil vyhlásenie prvej výzvy č. N1/2019  na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na nové rodinné domy. Žiadosti bude možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovej adrese www.zatepluj.sk od 2. septembra 2019 o 8.00 hod. do 31. októbra 2019 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí. Majitelia nových rodinných domov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na svoj rodinný dom príspevok 8 000 eur.
Čítať viac

Napĺňanie cieľov Novej urbánnej agendy pokračuje

Vláda SR na rokovaní dňa 21. augusta  vzala na vedomie „Informáciu o pokroku pri uplatňovaní cieľov Novej urbánnej agendy“. Materiál o pokroku pri uplatňovaní cieľov dokumentu pripravilo MDV SR v spolupráci s MZVEZ SR a v úzkej súčinnosti s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy a relevantnými štátnymi inštitúciami, ktoré svojou činnosťou prispievajú k napĺňaniu jednotlivých úloh. Nová urbánna agenda obsahuje konkrétne návrhy, ako reagovať na výzvy, ktoré vyplývajú z urbanizácie a demografického vývoja, a ako ich zmeniť na príležitosti, ktorými sa podporí ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer udržateľného rozvoja. Popisuje stav, ktorý je žiaduce dosiahnuť, aby mohli byť hodnoty tvoriace mestské aglomerácie zachované a rozvíjané.
Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk