2018 - Rok súťaží

utorok 17. júla 2018

Rok 2018 môžeme označiť ako rok súťaží. V trasách vytýčených v programovom vyhlásení vlády plánujeme rozostavať viac ako 70 km diaľnic a rýchlostných ciest. Zároveň od začiatku roka postupne obstarávame dokumentácie v rôznych stupňoch prípravy pre ďalšie úseky.

V súťaži je od konca minulého roka:

R3 Tvrdošín – Nižná (4,4 km) 

R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa (4,3 km)

R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce (13,5km)

Kriváň – Mýtna (9,1 km)

Súťaže, ktoré plánujeme vyhlásiť do konca roka:

R2 Rožňava - Jabloňov nad Turňou (Soroška)

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.  

 

Aby sa mohli súťažiť nové diaľničné úseky a rýchlostné cesty, pokračujeme aj v predprojektovej a projektovej príprave.

Súťaže na projektovú dokumentáciu vyhlásené v prvom štvrťroku 2018:   

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač

R1 Ružomberok Juh – križovatka I/18 (napojenie na D1)

R2 Zacharovce – Bátka

R2 Bátka – Figa

Súťaže na projektovú dokumentáciu, ktoré budú vyhlásené v druhom štvrťroku 2018:   

R1 Banská Bystrica  - Slovenská Ľupča

R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ 

R7 Holice – Dolný Bar

R7 Dolný Bar – Nové Zámky

R8 Nitra, križovatka R2