Bratislavský obchvat sa dostal pod drobnohľad hneď dvoch rezortov

streda 11. júla 2018

Bratislava (11. júla 2018) – Minister dopravy Arpád Érsek  a minister životného prostredia László Sólymos dnes navštívili stavbu bratislavského obchvatu pri Jaroveckom ramene. Kontrolný deň predstaviteľov oboch rezortov sa uskutočnil v lokalite, v ktorej má dochádzať k podozreniam z porušovania platnej envirolegislatívy. Obaja ministri uistili zhotoviteľa, ako aj verejnosť, že výstavba obchvatu je a naďalej zostáva pod drobnohľadom všetkých kompetentných orgánov.

Ministerstvo dopravy opakovane vyzvalo stavebný dozor, aby detailne sledoval postupy výstavby a dodržiavanie všetkých stavebných aj enviromentálnych postupov. „Som presvedčený, že maximálne efektívnu kontrolu pri takýchto rozsiahlych projektoch dosiahneme len vtedy, ak rezorty dopravy a životného prostredia budú intenzívne spolupracovať. A to sa nám darí,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby.

„Už pred niekoľkými týždňami som vydal pokyn Slovenskej inšpekcii životného prostredia, aby sporné úseky preverili. Inšpektori odvtedy vykonali viaceré kontroly v teréne a preverujú povinnú dokumentáciu. Zameriavajú sa pri tom aj na dodávateľov použitých materiálov,“ vyhlásil László Sólymos, minister životného prostredia.

Pri jednom z kontrolovaných dodávateľov sa Slovenská inšpekcia životného prostredia už zaoberá podozrením, že predložená dokumentácia je v rozpore s informáciami, ktoré inšpektori získali počas obhliadky v uvedenom zariadení. Konkrétne detaily však inšpekcia bude môcť poskytnúť až po uzatvorení kontrol. Minister životného prostredia sa zároveň spojil aj s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktorý ministra uistil, že prípadom sa zaoberá aj polícia.