Ďalší most cez rieku Ipeľ je bližšie k výstavbe

štvrtok 28. júna 2018

Výstavba mosta ponad rieku Ipeľ medzi slovenskou obcou Chľaba a maďarskou Ipolydamásd môže ísť do záverečnej prípravnej fázy.   Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek a štátny tajomník pre dopravnú politiku Ministerstva inovácií a technológií Maďarska László Mosóczi dnes podpísali Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Maďarska a Slovenska o výstavbe cestného mosta ponad rieku Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd.  

 „Podpis tohto dodatku nám otvára priestor pre ďalšie cezhraničné mostné spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom. Tento most je príležitosťou pre zlepšenie života ľudí v tomto regióne a naštartovanie ekonomického rastu. Som presvedčený o tom, že bude spájať obyvateľov pohraničia a uľahčí im každodenný život,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Obe strany pristúpili k podpísaniu dodatku, pretože návrh výstavby mosta prijatý v dohode z roku 2012 sa ukázal ako ekonomicky neefektívny. Zmenou projektu sa dosiahlo zníženie nákladov a zjednodušenie technického riešenia. Výška oprávnených nákladov podľa nového návrhu realizácie diela z roku 2017 predstavuje 6,7 milióna eur, z toho pre slovenskú stranu ide o sumu vo výške 2,3 milióna eur na vybudovanie časti mostného telesa a prístupovej cesty k mostu. Stavba by mala byť financovaná z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko 2014 – 2020.

Most bude dlhý 54 metrov. Bude na ňom povolený prejazd len pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou do 3,5 t. Investorom výstavby je obec Chľaba s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rezort dopravy vystupuje v prípade tohto Ipeľského mosta ako subjekt v rámci zmluvného vyjednávania.