Dni kariérového poradenstva sa začínajú v Košiciach

štvrtok 2. mája 2019

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc SR, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov a stredných dopravných škôl. Podujatie s atraktívnym programom pod názvom „Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU“ sa uskutoční v dňoch  4. – 5. mája 2019 v priestoroch Košického rušňového depa ako súčasť programu Rušňoparáda.

Na podujatí stredné odborné školy predstavia študijné a učebné odbory so zameraním na dopravu a následne zamestnávatelia zabezpečia ukážky výkonu niektorých povolaní, na ktoré štúdium dopravných odborov pripravuje. Návštevníci si môžu pozrieť železničné modely, vyskúšať rušňový trenažér, otestovať svoje znalosti v dopravných kvízoch a so špeciálnymi okuliarmi vyskúšať, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. Školákom zároveň odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s možnosťami ďalšieho profesijného smerovania.

Dni kariérového poradenstva sa budú konať aj v ďalších mestách: vo Vrútkach na železničnej stanici dňa 16.05 2019, v Bratislave v STM Múzeu dopravy dňa 25. 06. 2019 a v Trnave na železničnej stanici dňa 3. 10. 2019.