Dni kariérového poradenstva v Bratislave

streda 12. júna 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so  železničnými spoločnosťami, regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pozýva žiakov základných škôl a ich rodičov na podujatie Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU. Jeho cieľom je motivovať deti, aby sa zamerali aj na technické dopravné odbory, pretože štúdium dopravy je perspektívne, ponúka stabilitu a profesionálne uplatnenie.  Podujatie sa uskutoční dňa 25. júna 2019 od 9:00 hod do 13:00 hod. v Bratislave v priestoroch STM Múzea dopravy na Šancovej ulici. Vstup na podujatie je bezplatný.

Žiakov základných škôl  na tomto podujatí čaká atraktívny program. Uvidia ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave. Budú si môcť prezrieť rušeň, kamión, autobus, diagnostiku vozidiel a zažiť riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici a virtuálnu železničnú realitu. Na podujatí sa okrem súťaží a prezentácie povolaní v doprave predstavia študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Účastníkom odborníci poskytnú kariérové a pracovné poradenstvo s možnosťami ďalšieho profesijného smerovania.