Fanúšikovia cyklodopravy môžu žiadať rezort dopravy o dotácie

utorok 10. septembra 2019

 Cyklisti môžu žiadať Ministerstvo dopravy  a výstavby SR o dotácie na svoje projekty. Dnes už je totiž vyhlásená výzva, v rámci ktorej bude medzi projekty na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky rozdelených šesť miliónov eur. Výzva ja zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie, ale aj výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov. 

,,Som veľkým fanúšikom alternatívnej dopravy a som preto rád, že sa nám podarilo splniť ďalší sľub a našli sme v rezorte peniaze aj na podporu projektov v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR. Vďaka týmto peniazom sa naprieč celým Slovenskom podarí podporiť rozvoj cyklodopravy, čo prinesie nielen nové možnosti dopravy, ale zároveň podporíme aj cestovný ruch.

Výzva na predkladanie projektov je rozdelená do troch oblastí, z ktorých každý sa sústredí na inú oblasť podpory. Výzva A je zameraná na projektovú prípravu. Výzvy C1 a C2 sú zamerané už na samotnú výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, predovšetkým stojanov pre bicykle. Termín na predkladanie žiadostí je stanovený do 31. októbra tohto roku.

Všetky informácie pre žiadateľov, ako aj potrebné tlačivá, sú už zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy. Rezort dopravy zriadil špeciálne pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú o niektorú z výziev záujem, aj kontaktnú internetovú adresu cyklodotacie@mindop.sk, kam sa môžu obrátiť v prípade akýchkoľvek nejasností.   

Odkaz na vyhlásenú výzvu