Skočiť na obsah

Generálnym riaditeľom ŠFRB sa stal Tomáš Lamprecht

pondelok 29. novembra 2021

Generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania sa stal Tomáš Lamprecht. Výberové konanie sa konalo na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR 25. novembra 2021.

Do výberového konania na post generálneho riaditeľa sa prihlásili traja uchádzači, pričom jeden sa na výberovom konaní nezúčastnil. Za generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania bol zvolený Tomáš Lamprecht, ktorý uspel v písomnej aj ústnej časti výberového konania. Je dlhoročným zamestnancom ŠFRB a od 1. júna bol dočasne poverený jeho vedením.

„Verím, že generálny riaditeľ bude pokračovať v podpore nájomného bývania. Aktuálne ŠFRB participuje na desiatkach projektov výstavby či rekonštrukcie bytov určených na výhodné nájomné bývanie. Verím, že záujem oň bude aj ďalej rásť, aj vďaka v súčasnosti prebiehajúcej veľkej mediálnej kampani,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

ŠFRB má pre tento rok v rozpočte na podporu nájomného bývania, výstavbu zariadení sociálnych služieb či obnovu obytných budov 237 miliónov eur a s rovnakou sumou počítajú aj návrhy rozpočtu na ďalšie 2 roky. Fond nedávno zjednodušil podmienky na získanie výhodných úverov tak pre obce, ako aj pre mladomanželov či znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Zároveň sa zamestnanci fondu pravidelne stretávajú so zástupcami samospráv a aktívne im pomáhajú pri príprave a realizácii projektov nájomného bývania.