Karloveská radiála bude zaplatená z európskych peňazí

utorok 31. marca 2020

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal dnes podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate Dúbravsko-karloveskej radiály. Svojím podpisom zazmluvnil finančné prostriedky vo výške viac ako 66 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Urobil tak po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, kde rokovali o viacerých mestských dopravných a stavebných projektoch.

Mestské dopravné projekty sú dôležitou súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako podpora ekologického cestovania obyvateľov. Pre Bratislavu máme vyčlenené prostriedky z eurofondov nie len na Dúbravsko-karloveskú radiálu, ale aj na stavbu električkovej trate v Petržalke, ktorá sa pripravuje,“ povedal minister A. Doležal.

Električková trať Dúbravsko-karloveská radiála sa nachádza v intraviláne hlavného  mesta a prechádza územím mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Modernizovaný úsek trate v dĺžke cca 6,77 km sa začína od tunela pod Hradným vrchom a končí sa v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

Ide o komplexnú modernizáciu trate, pri ktorej sa nahradia zastarané a opotrebované konštrukcie električkovej trate za nové, vybudujú sa nové nástupištia zastávok, nové trakčné vedenie, verejné osvetlenie a dopravná signalizácia, zrekonštruujú sa priechody a podchody pre chodcov a prejazdy pre autá. Povrch novej dráhy bude striedavo tvoriť pevný betónový kryt a vegetačný kryt.

S výstavbou sa začalo minulý rok v júni. Plánované ukončenie modernizácie električkových tratí v Karlovej Vsi je tento rok v septembri. Celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII predstavujú  66 205 040,95 eura.