Kontaminácia ohrozujúca zdravie sa pri výstavbe D4R7 nepotvrdila

štvrtok 16. mája 2019

Testy zeminy v násypoch vznikajúcej diaľnice D4R7 nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Zároveň však konštatujú použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky potvrdiť s definitívnou platnosťou, a zároveň aby bolo možné určiť rozsah problému, je nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy, s ktorými sa začne hneď zajtra.

„Aj keď sa zatiaľ nepotvrdilo znečistenie, ktoré by ohrozovalo zdravie ľudí alebo vodných živočíchov, nechali sme všetko ešte dôkladnejšie preveriť. Ak sa potvrdia podozrenia, ktoré máme, že materiál použitý v násypoch nebol ten, čo je dovolený, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odniesť a použiť nový,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Okrem podrobnejších testov iniciuje rezort dopravy aj kontroly Inšpekcie ministerstva životného prostredia a Štátneho stavebného dozoru a bude úzko spolupracovať s políciou, ktorá sa týmito podozreniami tiež zaoberá. Po dokončení dodatočných testov bude možné zverejniť hodnotiacu správu.

 

Záverečná správa (760kB,.pdf)

Príloha 1 (700kB,.zip)

Príloha 2 (95MB,.zip)

Príloha 3 (3,7MB,.zip)

Príloha 4 (5MB,.zip)

-->