Krajiny V4 potvrdili spoluprácu v oblasti cestovného ruchu

streda 13. marca 2019

Slovensko zorganizovalo v rámci predsedníctva V4 významné podujatie MARKETING & HIGH- LEVEL  TOURISM  MEETING k spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Partnerstvo Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v turizme sa posilnilo aj schválením spoločného marketingového plánu a podpisom Protokolu o spolupráci medzi ministerstvami zodpovednými za rozvoj turizmu na rok 2019. Spoločnou prezentáciou krajín V4 na vzdialených trhoch môžeme dosiahnuť zvýšenie návštevnosti pri vynaložení nižších finančných prostriedkov.

Spoločná dohoda o cestovnom ruchu prináša výsledky a umožňuje nám efektívnejšie prezentovať stredoeurópsky región a presadzovať sa ako spoločná destinácia. Marketingová stratégia členských krajín V4 pomôže zvýšiť záujem neeurópskych turistov o región strednej Európy. Cieľom tejto propagačnej aktivity je posilňovať postavenie krajín V4 na vzdialených trhoch a osloviť nové cieľové skupiny. Slovensko ako predsednícka krajina Vyšehradskej štvorky navrhuje upriamiť pozornosť na prezentáciu našich krajín v USA, v Kanade, v Ruskej federácii, v Číne, v krajinách Perzského zálivu či Austrálii.

Podiel počtu návštevníkov Slovenska z partnerských krajín V4, teda Českej republiky, Poľska a Maďarska, na celkovej zahraničnej návštevnosti našej krajiny sa pohybuje aktuálne na úrovni 46%. Najväčšiu časť z tohto podielu tvoria tradične návštevníci z Českej republiky 31%, Poliaci predstavujú 10% a návštevníci z Maďarska tvoria 5% všetkých zahraničných návštevníkov na Slovensku.