MDV SR je najrýchlejšie v čerpaní eurofondov

štvrtok 27. septembra 2018

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa oboznámil s priebežnými výsledkami a implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Spolu s ministrom dopravy Arpádom Érsekom pozitívne zhodnotili zazmluvňovanie, vyhlasovanie vyzvaní a čerpanie najväčšieho operačného programu na Slovensku.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý spravuje rezort dopravy, je zatiaľ najrýchlejším operačným programom, čo sa týka čerpania,“ povedal vicepremiér Richard Raši. Zdôraznil, že nielen že mu nehrozí dekomitment, teda vracanie prostriedkov z dôvodu nečerpania, ale je schopný absorbovať aj ďalšie peniaze  na nové dopravné projekty.

Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán pre OPII plní ukazovatele ročných plánov  v oblasti zazmluvnenia projektov a čerpania európskych zdrojov. Čo sa týka zazmluvnenia, ministerstvu sa v lete podarilo prekonať hranicu 2 miliárd eur a zazmluvnilo už 93 projektov. Prioritná os č.2 zameraná na výstavbu diaľnic je už zazmluvnená na 80 percent.

OPII tiež vykazuje nadpriemerné čerpanie: prijímateľom už bola uhradená 1 miliarda eur, čo predstavuje 22 percent z celkovej alokácie. Trend čerpania eurofondov na ministerstve dopravy je nadpriemerný dokonca aj v porovnaní s operačnými programami v celej Európskej únii.

Veľmi rád konštatujem, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku, ako aj v Európe. Sme schopní efektívne čerpať pridelené finančné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje,” povedal minister A. Érsek na stretnutí s vicepremiérom R. Rašim.