Skočiť na obsah

Mimoriadne opatrenia v doprave prijaté Ústredným krízovým štábom SR na zastavenie šírenia koronavírusu

štvrtok 12. marca 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informuje, že na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR od zajtra, t. j. od 13. marca 2020 od 7:00 hod. platia sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy.

 

Železničná doprava

Medzinárodná železničná doprava  nebude od  13.3.2020, od  7:00 hod. premávať.

Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať  podľa  sobotného grafikonu. Železničná spoločnosť  Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii  železničných vozňov.

Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR ) dezinfikujú priestory staníc.

Autobusová doprava

Počnúc dňom 13.3.2020  o 7.00 hod. nebudú medzinárodné autobusové linky premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná kamiónová  doprava  je povolená  na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni)  musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Lodná doprava

Počnúc dňom 13.3.2020 od 7.00 hod.  lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Letecká doprava

Dňom 13.3.2020 od 7.00 hod. bude pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.

Pošta

Slovenská pošta bude  fungovať v upravenom  režime tak , aby bolo zabezpečené poskytovanie univerzálnej poštovej služby   -  môžu byť  však  upravené prevádzkové hodiny.   Všetky pobočky sa priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať.

Všetky informácie o obmedzeniach v cestnej doprave 

Rozhodnutie hlavného hygienika SR o karanténe