Minister Arpád Érsek odovzdal do užívania 116 nájomných bytov v Šali

piatok 29. novembra 2019

116 rodín bude môcť v Šali osláviť nadchádzajúce Vianoce v nových príbytkoch. Na nové nájomné byty prispelo Ministerstvo dopravy a výstavby dotáciou 125 100 eur na kúpu technickej vybavenosti a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania predstavuje 5 084 000 eur.

„Som rád, že sme mohli prispieť mestskej samospráve na vybudovanie nájomných  bytových domov, ktoré pomôžu jej obyvateľom vyriešiť otázku bývania za primeranú výšku nájomného. Cieľom je, aby mala každá samospráva k dispozícii nájomné byty, ktoré pomôžu jej obyvateľom pri zakladaní rodín alebo v nepriaznivých životných situáciách. “ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Mesto Šaľa má dlhodobé skúsenosti s výstavbou nájomných bytov s pomocou štátnych dotácií a úverov. Záujem občanov o nájomné byty však stále prevyšuje možnosti mesta, potvrdzuje primátor Jozef Belický: ,,Teraz sme vyhoveli žiadostiam 116-tich žiadateľov o nájomné bývanie, vyžrebovali sme z asi 250-tich. Ja by som bol samozrejme najradšej, keby sme mohli prenajať byty všetkým.“

Od roku 2000 pribudlo na Slovensku 43 000 nájomných bytov, ktoré samosprávy postavili s pomocou dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR a financovali ich úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vďaka týmto zdrojom môžu samosprávy získať až 100% financií na výstavbu nájomných bytov.