Skočiť na obsah

​​Minister dopravy Andrej Doležal podporil poštových doručovateľov v Krompachoch

piatok 17. apríla 2020

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal prišiel osobne podporiť poštových doručovateľov, ktorí priamo v teréne vyplácajú sociálne dávky tamojším obyvateľov miestnej osady. Spoločne s ministrom vnútra Romanom Mikulcom vyjadrili poďakovanie za ich prácu a ocenili tiež disciplinovanosť obyvateľov.

„Chcem osobne poďakovať všetkým poštovým doručovateľom za ich odvedenú prácu, pretože aj oni dnes, rovnako ako mnohé ďalšie profesie, stoja v prvej línii v a vykonávajú svoju prácu svedomito a s plným nasadením. Zároveň je našou povinnosť ich maximálne chrániť, preto sme aj za pomoci rezortu vnútra prišli priamo k nim a vytvorili sme tieto mobilné poštové miesta,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Mobilné poštové miesta slúžia na vyplácanie sociálnych dávok v lokalitách, kde je zvýšené riziko šírenia koronavírusu, umiestnené budú okrem Krompách aj v obciach Bystrany a Žehra.

Minister dopravy zdôraznil, že spoločne s rezortom práce a sociálnych vecí koordinujú postupy aj pri vyplácaní dôchodkov, aby sa k všetkým dostali načas a bez komplikácií.

„Musím zdôrazniť, že až 95 percent všetkých dôchodkov sa vypláca prostredníctvom poštových doručovateľov priamo domov na adresu. Preto hľadáme čo najefektívnejší spôsob, aby  sme všetky tieto dávky vyplatili načas a neohrozovali našich zamestnancov.“

Slovenská pošta vyplatí dôchodok mesačne približne 400-tisíc dôchodcom.