Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy a výstavby sa zapojilo do environmentálneho projektu na vyčistenie Slovenska od plastového odpadu

piatok 23. apríla 2021

Environmentálny projekt ,,Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov“ je najrozsiahlejšou aktivitou na zameranou na zber a recykláciu odpadu, ktorá spojila tri rezorty – dopravy, životného prostredia a práce.  Projekt dnes odštartovali zástupcovia všetkých zúčastnených rezortov na vodnej priehrade Ružín, ktorú dobrovoľníci a aktivisti každoročne čistia od nahromadeného odpadu.

Aj ministerstvo dopravy chce a vie byť nápomocné v oblasti ochrany životného prostredia. Ide predovšetkým o súčinnosť pri uvádzaní nových stavebných výrobkov a materiálov s použitím recyklovaného odpadu na trh. Zároveň má v gescii cestovných ruch, ktorého základom je turisticky atraktívna slovenská príroda bez odpadu: „Chcem sa poďakovať organizátorom projektu, aj za otvorenie nových príležitostí v oblasti ochrany prírody a turizmu a verím, že jeho pilotná časť Panenská turistika na Ružíne, bude aj pre ostatné časti Slovenska príkladom v oblasti rozvoja cestovného ruchu“ uviedla štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková.

Jedno z najviac znečistených vodných diel na Slovensku, priehrada Ružín, je známa tým, že sa stala záchytným miestom pre všetky druhy odpadov, ktoré prinášajú prítoky riek Hornád a Hnilec. Priehrada je pritom prírodným unikátom, pretože je v blízkosti troch prírodných rezervácií v 5. stupni ochrany a jej okolie patrí do sústavy osobitne chránených území NATURA 2000.

Okolie vodného diela Ružín, je pre nás východniarov pýchou, vďaka národným parkom a nádhernej prírode, ale aj veľkou hanbou, že sme pripustili dnešný environmentálny stav vodného diela Ružín, ako aj prítokov riek Hnilec a Hornád. Dnešným dňom toto dedičstvo nedávnej minulosti chceme ukončiť a som rád, že sa práve východ Slovenska a okolie vodného diela Ružín stane pilotným projektom najväčšej environmentálnej akcie zameranej na zber a recykláciu odpadov,“ povedal poslanec NR SR Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý je súčasne koordinátorom pilotného projektu.

Minister životného prostredia Ján Budaj ocenil aktivity miestnych občianskych združení, ktoré roky čistili priehradu aj jej okolie: „Chcem, aby aj v oblasti životného prostredia občania Slovenskej republiky pocítili zmenu, ktorá prišla po minuloročných voľbách. Asi to robíme na ministerstve životného prostredia dobre, keď už po roku sa k nám pridávajú ďalšie dve dôležité ministerstvá, čím sa stáva záujem o životné prostredie prierezovou témou aj pre ostatné vládne inštitúcie. Iba spájaním síl môžeme urobiť z našej krajiny zdravé a environmentálne čisté srdce Európy a odpad premeníme v rámci obehovej ekonomiky na surovinu, ktorá nám bude šetriť naše vzácne prírodné zdroje. Projekt ZA ČISTÉ SLOVENSKO bez odpadov a plastov je štartom do novej budúcnosti Slovenska a je dôkazom toho, že zelené projekty nie sú o míňaní peňazí, ale hlavne o ich šetrení, o vytvorení nových pracovných príležitostí, nových technologických možnostiach  a o budovaní krajšej a zdravšej budúcnosti.“

Aj rezort práce, sociálnych vecí a rodiny vidí široké možnosti zapojenia sa do environmentálneho projektu, predovšetkým v oblasti zamestnávania ťažko zamestnateľných a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Riaditeľ Úradu práce Košice Michal Michalov prisľúbil pomoc rezortu pre sociálne integrované podniky, formou príspevku na zamestnanosť pre tých, ktorí sa budú v rámci projektu aktívne podieľať na zbere a triedení odpadu.

Predseda OZ Ružínska priehrada Jozef Kojecký sa poďakoval za zapojenie sa do projektu všetkým zainteresovaným  a vyslovil presvedčenie, že už v tomto roku, sa otvoria dvere aj ďalším environmentálnym projektom a že zo Slovenska v priebehu najbližších rokov vybudujeme turisticky zaujímavú krajinu bez odpadov a plastov.