Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo ôsmu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu

štvrtok 15. apríla 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre veľký záujem zo strany majiteľov rodinných domov dnes vyhlásilo ďalšiu, v poradí ôsmu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 18. mája 2021.

Pre veľký záujem vyhlasujeme ďalšiu výzvu na získanie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Považujem za dôležité podporovať ekologickejšie bývanie ľudí, ktoré má pozitívny vplyv na životné prostredie. Občania vďaka zatepleniu budú mať nižšie náklady na energie, zvýši sa tiež ich kvalita bývaniapovedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 18. mája 2021 o 8:00 hod. do 30. júna 2021 alebo do naplnenia počtu 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia. Záujemcovia môžu získať príspevok do výšky 8 800 eur. Všetky informácie a podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk.