Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo šiestu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu

piatok 28. februára 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes vyhlásilo v poradí šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Aj tento rok môžu záujemcovia získať príspevok do výšky 8 800 eur na zateplenie starších rodinných domov.

„Teší ma, že záujem o príspevok rastie. Okrem zníženia nákladov majiteľov rodinných domov sa z globálneho hľadiska vďaka zatepleniu zlepšuje energetická hospodárnosť rodinných domov na Slovensku,“ povedal minister Arpád Érsek.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 1. apríla 2020, 8:00h do 30. júna 2020 alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Záujemcovia o príspevok tak majú časovú rezervu na prípravu žiadostí.

Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia, platí, že rodinný dom musí byť skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia, jeho podlahová plocha je maximálne 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome  alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome a využíva sa výlučne na bývanie.

Aktuálne informácie a podmienky  poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli www.byvajteusporne.sk