Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy hľadá v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu riešenia na opätovné naštartovanie turizmu

streda 22. apríla 2020

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková rokovala so zástupcami organizácií cestovného ruchu o možnostiach ako pomôcť turizmu na Slovensku, ktorý tvrdo zasiahla koronakríza.

Rezort dopravy si uvedomuje vážnosť situácie, ktorú vyvolala pandémia koronavírusu. Krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu, ktoré už predložili projekty na získanie dotácií na tento rok, preto ministerstvo umožnilo žiadosti o dotácie prepracovať a zohľadniť v nich aktuálny krízový vývoj. 

Organizácie ocenili ústretový krok zo strany  ministerstva a na pracovnom rokovaní sa diskutovalo o praktických otázkach. Z nich najviac rezonovala problematika flexibility nastavenia systému dotácii, členských príspevkov, či možné zmeny v rámci zákona vzhľadom na vývoj krízovej situácie a smerovanie a vývoj cestovného ruchu v budúcnosti.

V Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí 7 krajských a 37 oblastných organizácií cestovného ruchu. Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu sú dôležitým partnerom rezortu dopravy a preto sme presvedčení, že spoločne prispejeme k zníženiu negatívnych dopadov pandémie na oblasť cestovného ruchu v príslušných destináciách Slovenska.