Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy opäť spúšťa schémy pomoci pre cestovný ruch

streda 1. júna 2022

Opätovne otvorené Schémy pomoci „de minimis“ sú určené pre tých, ktorí doteraz nestihli podať žiadosti o kompenzáciu strát, alebo ich podali s chybami. Žiadosti môžu podávať počas celého júna.

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu žiadať o kompenzácie za obdobie od 1.apríla 2020 do 31.mája 2021 a od 1.septembra 2021 do 31.decembra 2021. Podmienky sú identické ako pri predošlých schémach pomoci „de minimis.“ Oprávnenými žiadateľmi sú teda tí, ktorým klesli tržby o viac ako 40%. Tento pokles treba porovnávať s rovnakými mesiacmi v roku 2019. Maximálna výška pomoci je 200-tisíc eur ako súčet všetkých minimálnych pomocí získaných za aktuálny a dva predošlé hospodárske roky.

„Chceli by sme požiadať všetkých podnikateľov, aby si dali záležať na vypĺňaní žiadostí. Výrazne tým urýchlia kontrolu žiadostí a aj vyplácanie peňazí,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Maximálna výška príspevku je 10% z čistého obratu v danom mesiaci, pričom na takýto príspevok majú nárok napríklad majitelia ubytovacích zariadení či reštaurácií. V prípade cestovných kancelárií je maximálny príspevok 6% z čistého obratu, pre cestovné agentúry je horná hranica príspevku 3,6% čistého obratu.

Ministerstvo dopravy doteraz v rámci pomoci pre cestovný ruch poslalo na účty podnikateľom takmer 170 miliónov eur. V rámci schém „de minimis“ doteraz rezort vyplatil 21 325 žiadostí v celkovom objeme 142,4 milióna eur, v rámci „veľkej schémy“ je vyplatených 194 žiadostí v objeme 27,2 milióna eur.

Viac informácií o schémach pomoci nájdete na: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/aktualne-dostupne-de-minimis-pre-cestovny-ruch