Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy predlžuje termín na prihlásenie do výberového konania na členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti

štvrtok 30. júna 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predlžuje termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Nový termín na doručenie písomnej prihlášky je do 1. augusta 2022. Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach sú zverejnené na webovej stránke rezortu http://www.mindop.sk.​

Rezort dopravy vyhlásil výberové konanie 20. júna 2022. Termín na prihlásenie do výberového konania bol pôvodne do 11. júla 2022. Dôvodom predĺženia termínu je dovolenkové obdobie a umožnenie hlásiť sa viacerým uchádzačom.

Ministerstvo dopravy hľadá skúsených manažérov s minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách, občianskou a morálnou bezúhonnosťou, so strategickým myslením a s kvalitnou znalosťou cudzieho jazyka.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: MDV SR – sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné na webe ministerstva dopravy: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/osobny-urad-72/vyberove-konania/rozpoctove-organizacie-1093/podnikatelske-organizacie/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/vyhlasene-vyberove-konania-v-obchodnych-spolocnostiach-s-majetkovou-ucastou-statu