Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy reaguje na pokračujúci rast cien, chce zvýšiť dotáciu na nájomné byty

piatok 26. mája 2023

 V nadväznosti na pokračujúci rast cien stavebných prác, materiálov a výrobkov pripravuje ministerstvo dopravy novelu vyhlášky o výške nákladov na obstaranie nájomného bytu. Rast cien ovplyvňuje aj proces výstavby nájomných bytov.

Pri aktualizácii výšky obstarávacieho nákladu rezort dopravy vychádzal z indexu cien stavebných prác pre novú výstavbu a modernizáciu bytových budov za I. štvrťrok 2023, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR.

„Podľa tohto indexu ceny medziročne vzrástli o 16,7 % v porovnaní I. štvrťroku 2022 s rovnakým obdobím roka 2023. Ak by sme nekonali a nezvýšili dotáciu, niektoré projekty by sa nám asi ani nepodarilo zrealizovať. Zároveň zjednodušujeme mechanizmus stanovenia výšky obstarávacieho nákladu,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

V návrhu vyhlášky sa predpokladá účinnosť od 1. septembra 2023 a nové limity sa tak môžu uplatniť pri žiadostiach podaných od roku 2024 a pri už zazmluvnených stavbách, kde žiadateľ preukáže zvýšenie cien stavebných materiálov, výrobkov a prác pred dokončením výstavby. Napríklad, ak obec obstaráva nájomné byty s obnoviteľným zdrojom v budove, v súčasnosti je limit 1 390 eur/m2, ktorý sa môže zmenou vyhlášky zvýšiť na 1 630 eur/m2. Pri preukázaných zvýšených obstarávacích nákladoch si samospráva bude môcť zabezpečiť dofinancovanie výstavby zvýšeným úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ministerstvo dopravy plánuje návrh novely vyhlášky predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v júni.