Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy zaviedlo ďalšie preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

utorok 10. marca 2020

Vlaky, letiská aj poštové služby na Slovensku podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii. Uviedol to minister dopravy a výstavby Arpád Érsek po rokovaní krízového štábu na ministerstve. Minister v  tejto súvislosti zároveň požiada o zaradenie ZSSK ako súčasť krízového štábu, keďže práve vlakmi sa v súčasnosti prepravuje značná časť obyvateľstva a zvyšovanie ochrany zdravia je nevyhnutné.

„Všetky naše podriadené organizácie sú vybavené dezinfekčným materiálom. Už zajtra na vláde požiadam rezort financií o uvoľnenie finančných prostriedkov na ďalší nákup potrebných pomôcok, zvlášť v našich vlakoch. Chcem zdôrazniť, že robíme všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sme sa vírusu čo najviac vyhli. Určite nie je dôvod na paniku a všetkých vyzývam, aby sa správali predovšetkým zodpovedne voči svojmu okoliu,“ povedal minister dopravy A. Érsek.

Ministerstvo dopravy zakázalo svojim zamestnancom všetky zahraničné pracovné cesty ako aj akékoľvek vzdelávacie aktivity, konferencie a rokovania či iné hromadné stretnutia vo všetkých objektoch ministerstva a mimo neho.  Na miestach prvého kontaktu budú zamestnanci vybavení respirátormi a k dispozícii budú tiež dezinfekčné prostriedky.

Ministerstvo dopravy zároveň požiada telekomunikačných operátorov o vytvorenie záložných tímov, aby v prípade výpadku viacerých zamestnancov spôsobeného ochorením, bola zabezpečená neustála prevádzka.

MDV SR tiež žiada občanov, aby svoje žiadosti týkajúce sa schvaľovania vozidiel podávali elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.