Na letiskách začali pasažierom merať teplotu

piatok 28. februára 2020

Prví pasažieri prilietajúci na Slovensko sa dnes podrobili meraniu teploty na letisku v Bratislave. Vykonávajú ho hygieničky z Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDV SR. Rovnako budú merať telesnú teplotu aj na medzinárodných letiskách v Poprade a Košiciach. Preventívne opatrenia nariadila bezpečnostná rada štátu v súvislosti so šírením koronavírusu v európskych krajinách.

„Naši rezortní hygienici sú pripravení, zabezpečené sú potrebné pomôcky aj presné postupy v prípade možných podozrení. Najradšej by som bol, keby to bolo len cvičenie, ale verím, že situáciu zvládneme,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Hygienici kontrolujú všetkých pasažierov priamo v príletovej hale. K dispozícii majú teplomery aj termokamery. V priestoroch letiska sú zariadenia na penovú dezinfekciu rúk pre cestujúcich a zamestnancov a v najbližších dňoch bude k dispozícii aj zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu, ktorou je možné čistiť vzduch.

V prípade podozrenia bude cestujúci prevezený priamo z letiska zdravotníkmi do izolácie. Zároveň všetci cestujúci, ktorí priletia do Bratislavy, vypĺňajú na palubách lietadiel dotazníky. Tie budú slúžiť orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb, v prípade, že sa potvrdí, že na palube konkrétneho letu bola osoba s potvrdeným ochorením COVID-19. Útvar vedúceho hygienika rezortu zároveň vyzval cestujúcich, aby ich dôsledne vypĺňali, pretože v prípade krízovej situácie môžu výrazne pomôcť pri zabezpečení ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu.

Cestujúcim sa naďalej odporúča dodržiavať všeobecné opatrenia, a to prísnu osobnú hygienu, najmä dôsledné umývanie rúk, vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami, najmä s tými, ktorí majú kašeľ, vyhýbať sa preplneným miestam a 14 dní od príchodu z oblasti so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19  si kontrolovať svoj zdravotný stav.  Úrady vyzývajú tiež ľudí, aby zvážili cestovanie do zahraničia, zvlášť do oblastí, kde koronavírus už potvrdili.