Skočiť na obsah

Na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov pôjde prvých 120 miliónov eur, ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu

štvrtok 30. júna 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce prispieť k splneniu klimatických cieľov Slovenska. Rezort dnes vyhlásil prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy. Celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá je vo výške 120 miliónov eur, môžu oprávnení žiadatelia podávať svoje žiadosti od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. „Predpokladáme, že o financie bude veľký záujem, preto už teraz pripravujeme druhú výzvu na zvyšných 120 miliónov eur. Chceme podporiť čo najväčší počet žiadateľov,“ vyzdvihol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO₂ ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Vďaka finančného príspevku chce ministerstvo podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov, ktorá sa má dotknúť dovedna aspoň 117 000 m2 podlahovej plochy.

„Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 miliónov eur bez DPH a financovaných môže byť až 100% oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie,“ priblížila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Obnova budovy musí priniesť minimálne 30% zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú tie opatrenia, ktoré priamo prispejú  k zníženiu energetickej náročnosti budovy (napríklad opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov). Čiastočne budú preplácané aj súvisiace náklady, napríklad na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či využitie dažďovej vody.

Bližšie informácie sú dostupné na webe rezortu dopravy: https://www.mindop.sk/budovy