Na otvorenie novej STK sú ešte voľné miesta

piatok 1. júna 2018

Na zriadenie novej stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete sú ešte voľné miesta. Záujemcovia môžu požiadať o otvorenie novej STK v 27 okresoch. Ministerstvo dopravy vyhodnocuje aktuálne doručené žiadosti. K dnešnému dňu evidujeme 95 návrhov. Napriek pomerne vysokému počtu doručených žiadostí sú okresy, v ktorých ešte stále neevidujeme žiadosť o zriadenie ďalšej STK a je tam voľné miesto.

V prípade parametra konkurencie do včerajšieho pracovného popoludnia boli voľné miesta v nasledovných 19 okresoch: Brezno, Revúca, Banská Štiavnica, Žarnovica, Krupina, Gelnica, Košice, Sobrance, Rožňava, Šaľa, Snina, Levoča, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Považská Bystrica, Myjava, Turčianske Teplice, Bytča. Ak sa záujemca uchádza podľa tohto kritéria, tak vo svojej žiadosti uvedie, že žiada o povolenie na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete na základe podmienky dostatočnej minimálnej konkurencie a uvedie, že v danom okrese sú podmienky podľa zákona na zriadenie ďalšej STK. Podrobný návod je na internetovej stránke ministerstva.

Na základe kritéria vyťaženosti ďalšej kontrolnej linky rezort dopravy neeviduje platnú žiadosť v 8 okresoch: Malacky, Senica, Trenčín, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Martin, Vranov nad Topľou, Košice – okolie, kde podľa predbežných prepočtov rezortu existuje priestor na vznik novej stanice. Každý navrhovateľ podľa tohto parametra musí predložiť aktuálne počty evidovaných vozidiel v danom okrese a doložiť aktuálny výpočet predpokladu vyťaženia ďalšej kontrolnej linky.

Maximálne môže pribudnúť 60 staníc technickej kontroly. V záujme transparentnosti a informovania potencionálnych žiadateľov, ministerstvo dopravy bude priebežne zverejňovať okresy, v ktorých je priestor na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly.