Nerobme z detí autoholikov. Ministerstvo dopravy spúšťa ďalší ročník kampane Do školy na bicykli

piatok 18. septembra 2020

Cieľom kampane, ktorá už šiesty rok motivuje deti a ich rodičov, aby vyskúšali ísť do školy inak, ako autom či iným motorovým dopravným prostriedkom. Chceme tým podporiť zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl. Kampaň, ktorá sa začne 21. septembra a skončí 2. októbra organizuje Cyklokoalícia pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.

,,Na ministerstve sa nezaoberáme iba cestnou, leteckou, vodnou, či železničnou dopravou. Významnou zložkou, ktorú chceme dostať do popredia je akákoľvek nemotorová doprava. Iba vďaka jej podpore a propagácii, poviem rovno popularizácii, urobíme ulice bezpečnejšími pre všetkých, osobitne našich najmenších. Preto veľmi vítam a podporujem kampaň Do školy na bicykli, ktorá je dobrým nástrojom na popularizáciu nemotorovej dopravy,“ uviedol minister Andrej Doležal.

Súčasťou kampane je aj súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle, vecné ceny pre žiakov a pedagógov alebo vypracovaný návrh upokojenia dopravy v okolí školy. Súťažiť môžu v troch kategóriách - najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Registrácia je spustená na www.doskolynabicykli.sk.

Do školy na bicykli však okrem súťaže ponúka aj návody a riešenia pre vzdelávanie aj infraštruktúru tak, aby okolie škôl nebolo ,,obliehané” autami a školské dvory sa nemenili na parkoviská, ako sa to dnes často stáva.  Na tento fenomén reaguje slogan kampane „Nerobme z detí autoholikov“, ktorý je nosnou myšlienkou sprievodného spotu s herečkou Lujzou Garajovou Schramekovou.

 „Aj na Slovensku už máme množstvo škôl s úspešnými príbehmi toho, že deti do školy bicykli jazdia radi, keď im v tom pomôžeme. Poďme sa nimi inšpirovať a poďme nimi inšpirovať aj naše samosprávy, aby vytvárali deťom cyklotrasy a upokojené zóny. Srdečne pozývam do súťaže všetky školy, “ uzavrel národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby.