Obce na slovensko-maďarskej hranici spojí nový Ipeľský most

streda 22. augusta 2018

Medzi obcami Vrbovka a Őrhalom na slovensko-maďarskej hranici sa má začať stavať most cez rieku Ipeľ. Vláda dnes schválila návrh na uzavretie medzivládnej Dohody medzi Slovenskom a Maďarskom o výstavbe spoločného cestného mosta. Ten medzi prihraničnými obcami Vrbovka a Őrhalom umožní prechod osobnej a nákladnej doprave do 3,5 tony, peším aj cyklistom.

 

„Výstavba ďalšieho Ipeľského mosta zabezpečí dopravnú obslužnosť tohto územia. Priblíži oba regióny a ľudia ho budú môcť  dennodenne využívať na cestu do práce a na rekreáciu. Má pridanú hodnotu aj pre rozvoj cestovného ruchu v týchto prihraničných regiónoch,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

 

Ministerstvo dopravy vypracovalo návrh a prerokovanie Dohody o výstavbe spoločného hraničného mosta ako gestor medzivládnych dohôd v cestnej infraštruktúre. Investorská príprava a výstavba mosta na slovenskej strane je v kompetencii obce Vrbovka s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Financovanie stavby je plánované z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Slovenská republika – Maďarsko 2014–2020, z príspevku štátu prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Súčasné prepojenie medzi obcami Vrbovka a Őrhalom je zabezpečené pomocou drevenej lávky, ktorá umožňuje prechod chodcom a cyklistom. Nový cestný most bude slúžiť nielen chodcom, bicyklistom, ale aj medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave do maximálnej celkovej hmotnosti 3,5 t.