Skočiť na obsah

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II

štvrtok 4. marca 2010

Dňa 3. marca 2010 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a súčasne novelu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá prináša zavedenie dvoch nových dokladov k vozidlám (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II).

Osvedčenie o evidencii časť I  bude doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený ako mikroprocesorová čipová karta z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami, ktorého platnosť bude obmedzená na 10 rokov. Čipové karty budú vydávať iba orgány policajné zboru a budú na ňom vygravírované základné údaje o vozidle. Rovnaké údaje budú zapísané na kontaktnom čipe.

Osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) bude doklad vyhotovený v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu. Pôjde o podobný doklad ako súčasné vydávané osvedčenie o evidencii.

Osvedčenie o evidencii časť I a časť II zabráni nadmernému opotrebovávaniu súčasného papierového osvedčenia o evidencii a eliminuje trestnú činnosť páchanú v súvislosti s krádežami, kúpou a predajom motorových vozidiel. Znamená to aj priblíženie sa k občanovi - a to tým, že aspoň jeden doklad o vozidle bude mať vždy k dispozícii. Klasické papierové osvedčenia o evidencii časť II budú mať občania totiž u seba doma. So sebou si budú nosiť čipové karty - osvedčenie o evidencii časť I. Papierové osvedčenia o evidencii časť II budú zároveň slúžiť ako dočasná náhrada po dobu 30 dní za elektronické osvedčenie o evidencii časť I, ak je ešte v procese výroby, bolo odcudzené alebo stratené.

Tieto doklady sa začnú vydávať od 1. júna 2010, kedy novela zákona nadobudne účinnosť. Doteraz vydávané doklady (osvedčenie o evidencii, osvedčenie o evidencii vozidla spolu s technickým preukazom vozidla) zostávajú v platnosti a nie je potrebná ich výmena.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s účinnosťou od 1. júna 2010 pripraví novú vyhlášku o osvedčení o evidencii časť I , osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla, ktorá stanoví podrobnosti vyhotovení, tvare a rozmeroch osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II. Návrh vyhlášky je momentálne v legislatívnom procese.