Plán výstavby rýchlostných ciest a diaľnic na rok 2019.

utorok 2. apríla 2019

Harmonogram prác na Višňovom.

1.- 2. štvrťrok 2019 -  Inventarizácia stavby (prebieha)

2. polrok 2019           -  Vypísanie súťaže na nového Zhotoviteľa

2020                              - Podpis zmluvy s novým Zhotoviteľom

2020                              - Odštartovanie prác na stavbe

2023                              - Sprejazdnenie úseku