Plánované protesty dopravcov sú neopodstatnené, o výhodnejšom výbere mýta spolu rokujeme

utorok 7. januára 2020

Rezort dopravy pravidelne rokuje s autodopravcami a je ich partnerom pri riešení ich požiadaviek. Rovnako dopravcov informuje aj  o svojich  zámeroch v mýtnom systéme. Na tému mýto rokoval so zástupcami Únie dopravcov Slovenska osobne minister dopravy Arpád Érsek ako aj najvyššie vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti. Na stretnutí dopravcom detailne vysvetlili situáciu a možnosti efektívnejšieho výberu mýta. Výsledkom stretnutia bola aj dohoda na spolupráci pri plnení konkrétnych úloh. UNAS má doručiť podklad o bezpečnosti ciest a NDS má vykonať analýzu optimalizácie ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta. Radikálny krok, akým je štrajk, nie je preto konštruktívnym riešením potrieb dopravcov.

,,Nerozumiem tomu, prečo sa dopravcovia rozhodujú pre takýto krajný prostriedok presadzovania svojich požiadaviek. Pravidelne sa s nimi stretávame a rokujeme. Zástupcov autodopravcov jednoznačne ubezpečujem, že sme ich partnerom tam, kde máme kompetencie niečo zmeniť. Čo sa týka nového mýtneho systému, chcem, aby nová vláda, ktorá bude rozhodovať o tejto téme, našla všetko potrebné pre prijatie kompetentného rozhodnutia. Od NDS požadujem prípravu transparentnej verejnej súťaže na nový mýtny systém. Už v marci 2019 začala svoju činnosť komisia pre prípravu a prehodnotenie podmienok fungovania systému spoplatnenia. Intenzívne pracujeme na príprave súťažných podkladov a na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie sme odštartovali predbežné trhové konzultácie,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Národná diaľničná spoločnosť zároveň dlhodobo rokuje o zlepšení podmienok kontraktu s terajším dodávateľom mýta. Cieľom je zabezpečiť kontinuálny výber mýta spĺňajúci normy SR a EÚ s primeranými prevádzkovými nákladmi. Súčasné vedenie ministerstva dopravy podporuje zlepšenie podnikateľského prostredia v nákladnej doprave aj v iných oblastiach. V decembri sa rokovalo so zástupcami dopravcov aj o znížení cestnej dane a iných otázkach. Tieto témy nepatria pod rezort dopravy, ale ministerstvo sa bude snažiť pozitívne vplývať na ostatné rezorty, do ktorých gescie diskutované požiadavky dopravcov patria.