Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené - Aktualizované

piatok 13. marca 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania.

Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

Aktualizácia:

Vzhľadom na to, že stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly vykonávajú svoju činnosť bez obmedzení, bolo pokutovanie za neplatnú technickú a emisnú kontrolu od 15.6.2020 opätovne spustené. V rámci pokutovania je naďalej zohľadňovaná lehota, ktorá v čase mimoriadnej situácie predĺžila platnosť technickej a emisnej kontroly o tri mesiace.

Informácia tu: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/platnost-technickej-kontroly-a-platnost-emisnej-kontroly-pocas-krizoveho-obdobia-predlzena-o-3-mesiace