Rezort dopravy a NAKA začali kontroly v autoškolách

piatok 20. septembra 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou zahájilo kontrolné akcie vo vybraných autoškolách, ktoré sa podieľali na vydávaní vodičských oprávnení pre osoby bez toho, aby sa fyzicky zúčastňovali na výučbe a výcviku. Vodičské kurzy boli vykonávané fiktívne pre osobné a nákladné vozidlá, ako aj pre autobusy a traktory.

„Bezpečnosť na cestách je pre nás prioritou a je neakceptovateľné, aby niekto takýmto zásadným spôsobom obchádzal platné predpisy. Potvrdzuje sa, že kontrolné mechanizmy, ktoré sme v minulosti spustili sú úspešné a chcem všetkým odkázať, že neustúpime. Ani pri kontrole autoškôl ani pri kontrole STK,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.   

Existuje reálne podozrenie, že toto konanie bolo úzko spojené s korupčným správaním zúčastnených osôb podieľajúcich sa na procese získavania vodičského oprávnenia. Národná kriminálna agentúra už v tejto súvislosti zadržala niekoľko osôb podozrivých z brania úplatkov.

Účastník vodičského kurzu získava v autoškole potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti na vedenie motorového vozidla. Absolvovanie vodičského kurzu v autoškole a úspešné vykonanie skúšky sú preto najdôležitejšími z podmienok na získanie vodičského oprávnenia. Preto konanie takýchto autoškôl môže mať fatálne následky, keďže osoba, ktorá sa nezúčastnila  teoretického ani praktického výcviku, ohrozuje seba, a hlavne aj iných účastníkov cestnej premávky.

Vzhľadom na to, že kontrolami v oblasti autoškôl sú zisťované závažné nedostatky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky bude intenzívne vykonávať kontrolnú činnosť v autoškolách a prísne postihovať protizákonné konanie, ako aj sprísňovať sankcie, ktoré budú mať za následok zrušenie takýchto autoškôl, a teda v konečnom dôsledku aj pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.