Skočiť na obsah

Rezort dopravy opätovne otvára schému pomoci pre segment BUS

pondelok 6. júna 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre takzvaný segment BUS, teda prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli včas podať.

Podnikatelia môžu posielať žiadosti od pondelka 6.6.2022 do piatku 17.6.2022. „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti aj v tomto prípade nepodávali na poslednú chvíľu tak,  ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach a nezabudli si ju pred jej samotným podaním aj viackrát skontrolovať, nakoľko už ďalšia opravná Výzva pre toto obdobie nebude,“ priblížil minister dopravy Andrej Doležal.

Výzva je určená pre tých prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a pre prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %. Pokles tržieb sa porovnáva s rovnakými mesiacmi v roku 2019.

Výzva bude primárne zameraná na tých, ktorí podali svoju žiadosť o finančný príspevok nesprávne a žiadosť im bola v zmysle stanovených podmienok schémy minimálnej pomoci zamietnutá. „Chceme im umožniť tieto chyby opraviť a podať žiadosť nanovo. Myslíme, samozrejme, aj na tých, ktorí svoju žiadosť nepodali v termíne,“ dodal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Tvrdoň.

Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200-tisíc eur. Viac informácií o tejto schéme pomoci nájdete na: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-minimalnej-pomoci-pre-oblast-cestnej-dopravy-49392